Apseli dişe de antibiyotik kullanılmadan acil müdahale edilebilir

Toplumda ki yaygın kanılardan bir tanesidir, ”apseli dişe antibiyotik kullanılmadan müdahale edilmez”… Uzmanlar,  sanılanın aksine apseli  dişlerde acil müdahalenin esas olduğunu, antibiyotiğin ağrıyı kesmediğini ve dental enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmadığını ifade ediyor.

”Toplumumuzda apseli dişlerde antibiyotik kullanılmadan, dental hiçbir işlem yapılamaz gibi bir bilgi kirliliği var. Antibiyotikler sanıldıkları gibi masum ilaçlar değildir, ağrıyı kesmezler ve dental enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmazlar” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Arıcan Öztürk, şu uyarılarda bulundu.

APSELİ DİŞLERDE ACİL MÜDAHALE ESASTIR 

Sanılanın aksine apseli yani enfekte dişlerde, acil müdahale esastır. Hastanın işleme engel teşkil edecek genel bir sağlık problemi yoksa, ağız açıklığında azalma (trismus), 38 dereceyi geçen ateş, halsizlik, lenf bezlerinin şişmesi gibi şikayet bulguları bulunmuyorsa, antibiyotik kullanımı elzem değildir. Sanılanın aksine, yanlış ve acil müdahale yapılmadan kullanılan antibiyotikler neticesinde akışkan kıvamda olan iltihabi doku, tıkız bir hal alır ve dental işlemlerle problemin çözülmesi daha zor bir hale gelir. Halbuki acil yapılan dental müdahale sonrasında, akışkan kıvamdaki iltihabi dokunun hızlıca bölgeden uzaklaştırılmasıyla şikayetler hızla geriler, başarı şansı ve hasta konforu artar

DİŞ ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK NEDEN YETERSİZ? 

Antibiyotiklerin etki gösterebilmesi için, kan dolaşımı yoluyla enfekte bölgeye ulaşmaları gerekir. Ancak söz konusu ağız içi dokular olduğunda, enfekte bölgedeki kemik kaybından ve kanlanmanın azlığından dolayı antibiyotikler etki edemezler. Biz diş hekimleri dental enfeksiyonlarda sadece çevre dokuyu ve hastanın sistemik şikayetlerini kontrol altına almak için gerekli gördüğümüz durumlarda antibiyotik reçete etmekteyiz.

HEKİM GÖRÜŞÜ OLMADAN ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN 

Antibiyotikler, sanıldıkları gibi masum ilaçlar değildir. Bu ilaçlar alerji geliştirebilir, kolit yapabilir, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep verebilir, gastrointestinal hastalıklara sebep açabilir ve en önemlisi direnç geliştirebilir. Antibiyotikler ağrıyı kesmezler, dental enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmazlar. Bu nedenle hekim görüşü olmadan antibiyotik kullanımı, kesinlikle sakıncalıdır.

(Visited 20 times, 1 visits today)