Türkiye’nin Ruh Sağlığı Haritası kitap oldu

Türkiye’nin Ruh Sağlığı Haritası kitap oldu.  TURBAHAR kitabı yayınlandı.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı akademisyen ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği TURBAHAR-Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Proje sonuç raporu, kitap haline dönüştürüldü.

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol ve Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar koordinatörlüğünde yürütülen, TURBAHAR Proje sonuç raporu kitabı, yayınlandı. 125 klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisinin görev aldığı çalışmaya ilişkin kitap, ÜÜ yayınlarından çıktı.

24 bin kişi ile yüz yüze görüşüldü

Sahada çalışan 125 Klinik Psikoloji Lisansüstü öğrencisinin 24 bini aşkın kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmeler üzerine gerçekleştirilen Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası (TURBAHAR) çalışmasının proje çıktısı sunumu, bu yıl  Şubat ayında gerçekleştirildi.

Ülkemizde bağımlılıklar alanında şu ana kadar yapılmış en geniş araştırmalardan olan çalışma sonuçları, bağımlılıklar ve coğrafi bölgesel farklılıklara dikkat çekti. Çalışmayla sosyo-psikolojik desteğin hangi alanlarda ve hangi bölgelerde yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler sunuluyor.

(Visited 9 times, 1 visits today)