Tıbbi cihaz sektöründen ”Can çekişiyoruz” açıklaması

Tıbbi cihaz sektöründen, ”can çekişiyoruz” açıklaması… Sağlık Endüstrileri Platformu’nca yapılan açıklamada,  ödemelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 9 ayı, üniversite hastanelerinde ise 2 yılı bulduğu ifade edildi. Açıklamada,  yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle hastaların cepten ödeme yaparak ürün temin etmek zorunda kaldığı iddia edildi.  Kur artışına göre SUT fiyatlarının düzenli güncellenmesi istendi.

Sağlık alanında kullanılan  medikal ürünleri, teknolojileri, ilgili hizmetleri geliştiren, üreten ve kullanıma sunan tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi dernekleri temsil eden Sağlık Endüstrileri Platformu’nca,  sektörde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yapıldı. 

Ödemesini 2 yılda alamayan başka bir sektör var mı?

Kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadeleri makul süreleri aşmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 9 ayı, üniversite hastanelerinde ise 24 ayı bulmaktadır. Bu hastanelerde tıbbi cihaz ödemeleri diğer tüm alacaklılara ödemeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Hem ödemedeki gecikmeler,  hem de finansal araçlara ulaşma imkanımızın kalmaması sektörümüzü çıkılmaz bir dar boğaza sokmaktadır.

SUT Fiyatları Düzenli Güncellenmeli

Geçen 12 yıl içinde hastanelerin diğer masraf kalemlerine bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret artışları oranında fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi cihazlar oluşturmaktadır. Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmektedir. SUT’un ilk kez yayınlandığı 2007 yılında tıbbi cihaz fiyatları belirlenirken dolar kuru 1,32 TL idi. O günden bugüne dolar kuru 4.5 kat artarken, kümülatif enflasyon yüzde 196 olarak gerçekleşmiştir. Ve o günden bugüne tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmamıştır. SUT fiyatları, düzenli güncellenmeli.

Can çekişiyoruz

Sonuç olarak güncellenmeyen SUT fiyatları ve hastanelerin ödeme vadelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle,  düşük fiyatlar ve geç ödeme politikası dolayısıyla küçülen ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firma sayısı her geçen gün artmakta. Ve uzun eğitimlerden geçerek yetişen, konusunda deneyimli ve yetkin sektör çalışanları işsiz kalmakta. Bayilik sisteminin sürdürülmesi mümkün olmadığından bazı ürün gruplarında büyük şehirler dışında hizmet götürülememekte.  Satılan ürünler ya yerine konulamamakta ya da üretilememekte. Bugüne kadar halk sağlığının etkilenmemesi adına azami dikkat ve özeni göstermiş olan tıbbi cihaz sektörü, can çekişmektedir. Hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Son yıllarda ülkemizin sağlık alanında yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu kazanımların sürdürülebilir olması, sektördeki tüm paydaşların ayakta kalabilmelerine bağlıdır.

Hastalara etkisi 

Oluşan tıbbi cihaz açığını kapatmak için hastaneler ve sağlık çalışanları, kalitesinden emin olunmayan veya klinik açıdan yeterince deneyimlenmemiş tıbbi cihazları kullanma yoluna gitmeye mecbur kalmakta.
Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle hastalara tanı konulamamakta, tedavileri tam ve zamanında yapılamamakta.
Bulunabilen ürünler de bedellerinin tamamı  kurum tarafından karşılanması gerekirken, hastalar ancak cepten ödeme yaparak ürün temin etmek zorunda kalmaktadır.

(Visited 23 times, 1 visits today)