TEB: ”Çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağı duyumu alıyoruz”

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB), SGK’ya çağrı. TEB’in, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağı ve  SGK tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 5’e çekileceğine dair duyumlar aldığı kaydedildi. Bu konuda SGK’nın acil bilgilendirme yapmasının beklendiği ifade edildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB)’den yapılan basın açıklamasında, son dönemde çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağı ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fark uygulamasının, yüzde 10’dan yüzde 5’e çekileceğine dair duyumlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

”Vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısım artacak” 

 Her şeyden önce bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği aşikârdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen kısmın yüzde 5’e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra geri ödeme listesinden çıkarılacak ilaçlar, vatandaşın daha pahalı ilaçlara yönelimine sebep olacak, halkın alım gücünü düşürecek ve halk sağlığına olumsuz etki edecektir.

”Bu yapılan yerli ilaca darbe vurmaktır” 

Öte yandan eşdeğer ilaçlar, büyük oranda yerli ilaçtan oluşmaktadır. Ülke olarak bir yandan yerli ve milli ilacın gelişmesi adına adımlar atarken, bir yandan da eşdeğer ilaca ödenen payın azaltılması birbiriyle bağdaşmamaktadır. Bu yapılan, yerli ilaca darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Bunun sonucunda yerli ilaç politikamızın zedelenmesi kaçınılmazdır. Bu uygulamadan en çok zarar görecek olanlar yerli ilaç sanayisi, vatandaş ve eczacılardır.

”Daha fazla ilaç geri ödeme kapsamına alınmalı” 

Tüm bu iddiaların gerçeklik payı varsa,  halkın ilaca ulaşımını zorlaştıran bir durum ortaya çıkacaktır. Oysa kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine, daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. Kaldı ki daha önce de benzer yöntemler denenmiş ancak bu yöntemler hiçbir şekilde tasarrufa neden olmamıştır. Aksine geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatlarının artmasına, halkın ilaca erişiminin zorlaşmasına ve reçeteye daha pahalı ilaç kalemlerinin eklenmesine neden olmuştur. İlaca erişimin kısıtlanması, aynı zamanda daha büyük sağlık sorunlarını da davet etmek demektedir.

”İvedilikle şeffaf bilgilendirme bekliyoruz”

Türk Eczacıları Birliği olarak, bu duyumlarla ilgili ivedilikle şeffaf bir bilgilendirmeyi ve SGK’nın yanıldığımızı ifade etmesini beklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bir sağlık meslek örgütü olarak bu tutumdan vazgeçilmesini tavsiye ediyor, alınacak bu kararların fayda yerine zarar getireceğini hatırlatmak istiyoruz. İlaca erişim temel bir haktır. Öyle kalmalıdır.

(Visited 13 times, 1 visits today)