Covid-19 geçirip, aşı olanlarda antikor düzeyi üç kat arttı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nce yapılan bir araştırmada, koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığı belirlendi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Günay Can tarafından yapılan çalışmada, Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikor düzeyleri araştırıldı. Araştırma koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığını ortaya çıkardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki Sağlık çalışanları üzerinde Sinovac aşısını kısa ve orta vadedeki antikor etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmaya 345 sağlık çalışanı katıldı.

Bu araştırmaya alınan kişilerde birinci aşı sonrası 14’üncü gün, ikinci aşı sonrası 28’inci gün antikor düzeyine bakıldı. Araştırma sonrası sağlık çalışanlarının antikor düzeylerinin oldukça etkin olduğu görüldü.

Çalışmaya koronavirüs geçirmiş ve geçirmemiş sağlık çalışanlarını katıldı. 

Koronavirüsü hem geçirmiş hem de geçirmemiş kişilerin antikor düzeylerine bakmayı amaçlayan çalışmada, koronavirüs geçirmemiş sağlık personellerinde birinci dozdan sonra vakaların yarısında antikor oluştu. İkinci doza gelindiğinde vakaların yüzde 99’unda antikor oluştuğu görüldü.

Birinci aşı ile ikinci aşı arasında geçen sürede 36 sağlık personeli virüse yakalandı ancak bu kişilerde hiçbir belirti ortaya çıkmadı.

Koronavirüsü geçirmiş kişilerde aşıdan sonra antikor düzeyinde en az üç kat yükselme oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmeyenler kıyaslandığında koronavirüs geçirenlerde antikor düzeyi geçirmeyenlere oranla iki kat daha yüksek olduğu belirlendi.

(Visited 6 times, 1 visits today)