”Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına aldık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok” dedi..

Sağlık Bakanı Koca, 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası öncesinde yaptığı konuşmada, bugün kura ile 1.261 uzmanla 11 bin 902 pratisyen hekimin görev yerlerini belirleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Yurdumuzun dört bir yanında 85 milyon insanımıza en nitelikli sağlık hizmetini hakkaniyetli bir şekilde sunmak istiyoruz. Bu kuşatıcı hizmet hedefi için seferber olmuş; bilgi, beceri ve gayretiyle iftihar ettiğimiz bir sağlık ordumuz var.  Sizlerin katılımıyla daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Şimdiden aramıza hoş geldiniz diyor sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum.”

Malpraktis davalarında devletin rolü

Hekimliğin, insanların vücuduna müdahale etme yetkisi taşıyan yegâne alan olduğunu ifade eden Koca, şöyle devam etti:

Böylesine hassas, böylesine sorumluluk taşıyan bir çalışma alanında, görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek, bize ihtiyaç duyan insanlarımıza en nitelikli sağlık hizmetini sunabilmek için çalışma koşullarımızı sürekli olarak iyileştirme çabası içindeyiz.
 
Hekimlerimizin mesleklerini güvenle icra edebilmelerini sağlayacak, hekimlerimizle hastalarımızı en güvenli ortamlarda buluşturacak düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Güçlü bir devletimiz, teknik donanımı ve fiziki altyapısıyla ileri bir sağlık sistemimiz var. Sağlık alanındaki sorunların çözümünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun yıllardır, istikrarlı bir şekilde önceleyen reformist bir yönetim anlayışına sahibiz.
 
Sağlık sisteminin taşıyıcısı olan, iyi yetişmiş hekimlerimiz bulunuyor. Ve şundan emin olun ki, vatandaşlarımızı layık oldukları sağlık hizmetine eriştirmeyi amaçlarken, sağlık çalışanlarını önceleyen, onları bedenen, ruhen sağlıklı ve huzurlu kılacak çalışma imkânları oluşturmayı hedefleyen ve bunun için gece gündüz gayret sarf eden bir yönetim irademiz var. Bu irade, son aylarda atmakta olduğumuz adımlarla daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Sağlık hizmeti görevinin huzur ve güven içinde yapılması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna engel olan sorunlara karşı etkili çözümler getiriyoruz.

Malpraktis düzenlemesi bunlardan birisi. Yaptığımız yasal düzenlemeyle, kasıt taşımayan hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle doğan tazminatı artık devletimiz üstlenecek. Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok.

Sağlıkta şiddete düzenleme

Bir başka önemli düzenlemeyi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirdik. Sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçunu katalog suçlar arasına aldık.
 
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın tutuklu yargılanmasını sağlayan; aynı zamanda kamu hizmetini engelleme suçunu da, söz konusu suç, sağlık hizmeti olduğundan dolayı ağırlaştıran yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.”

”Beyaz Reform” ne getiriyor

Sağlık Bakanı Koca, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının malî haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

”Sağlık çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı konumunu güçlendiren bu sürece biz “Beyaz Reform” diyoruz.  
Beyaz Reform’la, hem vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini, hem de o hizmeti sunan sağlık çalışanının mesleki tatminini yüksek tutma konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz.  
Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkânları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor.
 
Sizler, Pandeminin zor döneminde biraz daha ağırlaşan çalışma koşullarının büyük ölçüde giderildiği, çalışma ortamlarımızda umudun, heyecanın ve güvenin yeniden yeşerdiği günlerde aramıza katılmış olacaksınız.
 
2005 yılından bu yana, yılda 6 kez olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık.”

(Visited 61 times, 1 visits today)