Sahim-Sen Başkanı Akarken: ”Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç var”

SAHİM-SEN Başkanı Akarken: ”Liyakatsiz idareciler sağlık çalışanlarına mobbing yaşatabiliyor”, ” Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç var.”

 

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarkenmobbingin her sektörde olduğunu belirterek, Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç  bulunduğunu söyledi.

Mobbing ile Mücadele Haftasında açıklama yapan SAHİM-SEN Başkanı Akarken, şunları söyledi:

”Mobbingle Mücadele Yasası ivedilikle çıkarılmalı”

”Mobbing her sektörde  var. SAHİM-SEN olarak, biz de şiddetsiz ve onurlu çalışma ortamının, herkesin hakkı olduğunu savunarak Mobbing ile Mücadele Derneği’nin başlattığı kampanyaya desteğimizi açıklıyoruz. SAHİM-SEN olarak; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi için tüm paydaşlarla ortak hareket ederek; atılması gereken adımlarda sorumluluk alacağız.

Biz de 190 sayılı Sözleşme’nin temel felsefesine bağlı kalarak tüm ILO sözleşmelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşmesi’yi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme’yi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’yi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Sözleşme’yi ve Engelli Hakları Sözleşmesi’ni dikkate alan; Mobbing ile Mücadele Kanunu’nun ivedilikle çıkması için bu kampanyayı destekliyoruz.

”Liyakatsiz idareciler sağlık çalışanlarına mobbing yaşatabiliyor”

Mobbing, her ne kadar psikolojik taciz olarak ele alınsa da; fiziksel taciz ve şiddeti de içermektedir. Çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılığı, şiddeti, istismarı, tacizi, eziyeti ve işkenceye varan davranışları beslemektedir. Onurlu çalışma hakkını ortadan kaldırmakta, kişinin maddi ve maddi ve manevi bütünlüğünü hiçe saymaktadır. Kadınların, engellilerin ve ailevi sorumlulukları olanların, çalışma hayatında daha çok mobbing davranışına maruz kaldıklarını biliyoruz.

Öte yandan bizler sağlık çalışanları olarak, daha fazla risk altındayız. Liyakatsiz idareciler, sağlık çalışanlarına mobbing yaşatabiliyor.  Ne yazık ki mağdurlar çoğunlukla, kendilerini savunmasız hissetmekte ve şikayet etse de var olan sistemin kendisini daha fazla cezalandıracağını düşünmekte ve sessiz kalmayı seçmektedir. İşte bu yüzden mobbing, telafisi mümkün olmayan birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Kanunun olmayışının, mobbing davranışını sergileyenleri, daha da cesaretlendirdiğini açıkça görmekteyiz.”

(Visited 25 times, 1 visits today)