Orta ve ağır şiddetli Covid’de D vitamini de etkisiz çıktı

Covid-19’lu hastalarda yüksek doz D vitamininin hastanede kalış süresi üzerindeki etkisini araştırmak üzere Brezilya’da yapılan çalışma, orta ve ağır şiddetli Covid’de D vitamininin de etkisiz olduğunu ortaya çıkardı.

JAMA tıp dergisinde yayımlanan, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 2 hastanede yürütülen çalışma, 2 Haziran 2020’den 27 Ağustos 2020’ye kadar orta ile şiddetli derecede hasta olan ve hastanede yatan 240 Covid-19 hastasıyla yapıldı. Hastalara tedavi sürecinde yüksek doz D vitamini verildi.

Çalışmada, D vitamini yüksek doz verilen hastalarla, plasebo grubu karşılaştırıldığında, vitamin verielen hastaların hastanede kalış süresinin azaldığı gözlemlenmedi. Çalışma, orta ve ağır şiddetli Covid’de D vitamininin de etkisiz olduğunu ortaya koydu.

Bu arada, ABD’de, 214 Covid hastası ile yapılan bir araştırma da, tedavide çinko ve C vitamininin yüksek dozlarda bile etkisiz olduğunu göstermişti. 

(Visited 6 times, 1 visits today)