İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Merck’ten, ilaç sektöründe anlamlı iş birliği

Türkiye’nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ile dünyanın lider bilim ve teknoloji şirketlerinden Merck, ortak bir çalışma deklarasyonuna imza attı. Merck, İBG’ye Türkiye ve dünya pazarına yönelik biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda hem özel teknik altyapı kurulması, hem de insan gücü yetiştirme alanında destek olacak.

Türkiye’nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer,  İBG Bilim Günü kapsamında, İzmir’de ortak bir çalışma deklarasyonuna imza attı. 

Deklarasyon içeriği

İBG, Türkiye, Orta Doğu ve çevre ülkelerde biyoteknolojik ilaç üretim ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak destek veren ve bu alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği 4 merkezden biri. Başta nadir hastalıklar ve kanser olmak üzere, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştirmek için çalışıyor.

351 yıllık tarihiyle ilaç sektöründe dünyanın en köklü şirketlerinden olan Merck, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte,  biyoteknolojik alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

İBG & Merck işbirliği ile biyoteknolojik alanda ilaç geliştirmek için özel laboratuvar alt yapısının uygun koşullarda sağlanması, biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimin desteklenmesi, biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçlerinde teknik bilgi paylaşımı, insan gücü yetiştirmek için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor. Biyoteknolojik ürünlerin üretim sürecinde yüksek verimli hücreler hayati öneme sahip. İş birliği çerçevesinde Merck bu tür hücre teknolojilerinin sağlanması için İBG’ye, teknik alt yapı ve bilgi transferi sunacak. Üretim aşamasında ürün kalitesini doğrudan belirleyen her türlü arındırma ve saflaştırma işlemine de Merck tarafından destek verilecek.

Asıl hedefimiz nadir hastalıklarda orijinal ilaç geliştirmek 

 Merkezin yaptığı bilimsel çalışmalarla,  Türkiye’yi sadece saygın bir yere getirmekle kalmayıp sonuçları faydalı ürünlere dönüştürmeyi hedeflediğini belirten İBG Müdürü Prof.Dr.Mehmet Öztürk, törende şunları kaydetti.

İBG bilimsel araştırmalarıyla uluslararası alanda öncü, yenilikçi teknolojilere hakim, bilgiyi katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren biyoteknoloji merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İBG-Merck işbirliğiyle,  kısa zamanda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Halen İBG’de geliştirilmekte olan dört farklı kanser ilacı sayesinde,  Türkiye yılda 1 milyar TL ithalat yükünden kurtulmuş olacaktır. Asıl hedefimiz ülkemizde ve çevre ülkelerde önemli bir sorun olan nadir hastalıklarda yeni ilaç hedefleri keşfetmek ve bu alanda dünyanın ilk orijinal ilaçlarını geliştirmektir. Kısa vadede biyomoleküler ilaçların, orta vadede ise hücresel ilaçların üretimine öncülük edeceğiz. 

Merck yeni buluşları destekleyecek

 Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer de, şunları kaydetti.

Türkiye’nin 2023 vizyonu oldukça net bir şekilde sağlık alanında araştırma ve geliştirmeye odaklanmayı, yerli ve yabancı yatırımın katkılarıyla değer yaratan bir ekosistemin oluşmasını hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için katkıda bulunmaktan Merck Türkiye olarak çok mutluyuz. Bu projenin ülkemize pek çok alanda katkıları olacak. Oluşturulacak teknolojik alt yapı ile araştırmacılar,  biyoteknolojik ürün proses geliştirme, üretim ve saflaştırma üzerinde çalışabilecek. Ülkemizde biyoteknolojik ürün geliştirme, arındırma ve saflaştırma aşamaları Merck’in sağlayacağı bilgi transferi sayesinde desteklenecek. Bunun sonucunda Türkiye’de biyoteknolojik ilaç üretimi yapan merkezlerin sayısının artacağını ön görüyoruz. Projenin önemli katkılarından birisi de, bu alanda hali hazırda çalışmalar yapmakta olan çok değerli akademisyenler ile birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer alacak genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

(Visited 11 times, 1 visits today)