TTB’den sağlık çalışanlarının Omikron sürecinde korunabilmeleri için öneriler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Omikron sürecinde sağlık çalışanlarının korunması ile ilgili düzenlemeler önerdi.

Birlik, gerekirse yasal düzenlemeler de kullanılarak tüm sağlık çalışanlarının Covid-19’a karşı tam aşılı olmasının sağlanması ve tüm sağlık çalışanlarına FFP2, FFP3, N95 benzeri ve üzeri koruyuculuğu olan maskelerin parasız şekilde sağlanmasını önerdi.

TTB’den yapılan açıklamada, Omikron varyantında sağlık emekçilerinin hastalanma ve ölüm riskinin de arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

”Omikron varyantının bir önceki Delta varyantına göre daha hafif atlatıldığı yönünde çalışmalar mevcut olsa da özellikle hastalığı geçirmeyen, aşısız ve eksik aşılılarda oldukça ölümcül olabildiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Aynı zamanda, herhangi bir salgın önleminin olmadığı bir ortamda, Covid-19 ve ertelenmiş sağlık hizmetleri nedenleriyle oluşabilecek ölümlerin kısmen önlenebilmesi için de öncelikle, sağlık çalışanları sağlıklı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın mevcut eğilimi ise ne yazık ki sağlık çalışanlarını korumaktan öte onların hasta hasta çalışmak zorunda kalmalarına neden olmaktadır.

Hem sağlık çalışanlarının hem toplumun sağlıklı olabilmesi için işlemeyen bu sağlık sisteminin yerine toplumsal bir sağlık sisteminin daha eşitlikçi bir düzen içinde inşası gereklidir. Yine de mevcut durumda sadece sağlık çalışanları ile ilgili yapılabilecek iyileştirmelerle dahi birçok sağlık çalışanı ve yurttaşın ölümlerinin engellenebilmesi mümkündür.

Omicron sürecinde sağlık çalışanlarının korunması ile ilgili önerdiğimiz düzenlemeler şöyle:

– Sağlık çalışanı ölümlerinde aşısız ve eksik aşılı sağlık çalışanları göze çarpmaktadır. Gerekirse yasal düzenlemeler de kullanılarak tüm sağlık çalışanlarının COVID-19’a karşı tam aşılı olması sağlanmalıdır.

– Tüm sağlık çalışanlarına FFP2, FFP3, N95 benzeri ve üzeri koruyuculuğu olan maskeler parasız şekilde sağlanmalıdır.

– Tüm sağlık çalışanları kış ayları boyunca hak kaybı yaşanmadan vardiyalı sisteme geçmelidir.

– Atama bekleyen, ataması yapılmayan, kamu görevine hukuksuzca son verilen sağlık çalışanlarının ataması derhal yapılmalıdır.

– Bağışıklık yetmezliği, kronik hastalık gibi riskli durumları olan sağlık çalışanlarında risk durumuna göre kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir.

– İzolasyondaki sağlık çalışanlarından yedinci günün sonunda halen hastalık belirtisi olanlarda izolasyon uzatılmalıdır (10 gün). Eğer kişinin belirtisi yoksa, mevcut izolasyon kuralları uygulanmalıdır (5. gün PCR negatifse veya 7. gün işe dönüş).

– Tüm sağlık kurumları, COVID-19 yayılımının ve COVID-19 dışı sağlık hizmetlerinin ertelenmesinin önleneceği şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Hem işyerlerinde oluşturulan sağlık meclisleri ile hem de TMMOB ve TTB gibi ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı bir ekiple belirli aralıklarla tüm sağlık kurumları denetlenmelidir.

– Pandeminin sınıfsal karakteri ve yoksullarda daha çok ölüme neden olması göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarında yoksulluğun önlenmesinin de gerekli olduğu açıktır. TTB ve diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda ücretlerin iyileştirilmesi sağlanmalı; sağlık çalışanlarının beslenme, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasındaki kamusal destek artırılmalıdır.

– Türk Tabipleri Birliği’nin pandemide toplumsal yaşamın düzenlenmesi konusunda 3 Aralık 2021’de yaptığı önerileri uygulanarak hem toplum hem de sağlık çalışanları korunmalıdır.

(Visited 11 times, 1 visits today)