TTB’den, ”koruyucu malzeme sıkıntısı bir an önce giderilsin” çağrısı

Türk Tabipleri Birliği’nden,  ”sağlık sektöründeki koruyucu malzeme sıkıntısının bir an önce giderilmesi” çağrısı yapıldı. TTB Merkez Konseyi’nce,  Sağlık Bakanlığı’na bugün gönderilen yazıda, sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılması ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanması istendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)  Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, hem kamu sağlık sektöründe, hem özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin, yeterli olmadığı yönünde yakınmalar olduğu belirtildi. Ve koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi istendi.

Sağlık kurumlarındaki çalışma düzenlerinin yeni duruma göre ayarlanması gerektiği görüşüne yer verilen yazıda, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve Kovid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmesi talep edildi.

Yazıda,  şu istekler yer aldı.

 Hastanelerde, kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli. Nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

Bakanlığınızca, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılması ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesi önemlidir.

Özel hastaneler başta olmak üzere kimi hastanelerin, hala tanı ve tedavi süreçlerini, Kovid-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.

Elektif ameliyatlar ilk aşamada nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.

Kovid-19 poliklinikleri açılmalı

Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli. MHRS üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı. Diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde Kovid-19 poliklinikleri açılmalı, “olası olgu” tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek, hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.

 Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir.

 Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

Aile sağlığı merkezleri çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli 

 Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli. (8.00-12.00) saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, (13.00-15.00) saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmalı. 15.00-17.00 saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalıdır.

 Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezlerinin temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalıdır.

İşyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı’yla görüşülmelidir.

(Visited 10 times, 1 visits today)