İstanbul’da 12 eczacı kovid-19 tanısı aldı. Denizli’de bir eczacı hayatını kaybetti

Reklamlar

Türk Eczacıları Birliği, sadece İstanbul’da 12 eczacının Kovid-19  tanısı aldığını, Denizli’de bir meslektaşlarını salgın nedeniyle kaybettiklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan, eczacılara da önlük, tulum, siperlik gibi koruyucu malzeme dağıtılması konusunda hassasiyetle davranılması istendi.

Türk Eczacıları Birliği’nden yapılan açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman verilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

Reklamlar

 Kovid-19 tanısı almış eczacı sayısı… 

Sağlık çalışanları, Kovid-19 salgını dolayısıyla gerek dünyada, gerekse ülkemizde çok büyük bir risk altındadır. Nitekim Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, 1 Nisan tarihinde, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de 601 sağlık çalışanımızın enfekte olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan kaç tanesinin eczacı olduğu Birliğimize bildirilmemiş olmakla birlikte, görevlerinin başındaki meslektaşlarımızdan sadece İstanbul’da 12 eczacımızın maalesef Kovid-19 tanısı aldığını biliyoruz. Ayrıca, Denizli’de bir eczacımızı da bu salgın nedeniyle kaybettik.

Ekipmanlar eczacı ve çalışanlarının da erişimine açık olmalı 

Sayın Koca’nın, kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayamayan sağlık çalışanlarının bu eksiklerinin hızla giderileceğini ifade etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ekipmanların eczacıların ve eczane çalışanlarının da erişimine açık olması konusundaki taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

Piyasada yeterince bulunmayan ve oldukça pahalı olan bu ürünlere ulaşım konusunda eczacılar olarak bizler de büyük zorluklar çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık çalışanları olarak siperlerde kamu hizmeti yapan eczacılarımıza önlük, tulum, siperlik, gözlük gibi koruyucu malzemeleri dağıtmak konusunda da hassasiyetle davranacağını düşünüyor ve bekliyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde salgınla mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği birincil öncelik olmalıdır. Biz eczacılar da bu görevi yaparken, yetkililer tarafından önemsendiğimizi görmek istiyoruz. Aynı şekilde, açıklanacak ekonomik destek paketlerinde, bu süreçte eczanesini ayakta tutmakta büyük bir zorluk çeken eczacıyı da gözeten çabalara ihtiyacımız var.

Ülkemizin dört bir köşesinde kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan eczaneler, halkın ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşları olmaları nedeniyle bulaş riskinin de en fazla olduğu yerlerden birisidir. Dolayısıyla eczacıların ve eczane personelinin mümkün olan en üst seviyede korunması ilaç ve eczacılık  sürdürülebilirliği açısından da hayati öneme sahiptir.

Türk Eczacıları Birliği olarak, pandeminin kontrol altına alınması için bir an önce sokağa çıkmanın sınırlandırılması gerektiği kanaatimizi yineliyoruz.

(Visited 9 times, 1 visits today)