İDO: ”Son 1 yılda kamuda çalışan diş hekimleri emeklilik ve istifa kararı almaya başladı”

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Gürlek: ”Gelirinin büyük bir kısmını ek ödemelerin oluşturduğu kamuda çalışan diş hekimleri , düzenli ve net bir ücret alamıyor”,  ”Bu yüzden günden güne fakirleşmenin yarattığı moral bozukluğuyla son bir yılda emeklilik ve istifa kararları almaya başladı.”

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Ali Gürlek,   son 1 yılda kamuda çalışan diş hekimlerinin istifa ve  emeklilik  kararları almaya başladığını söyledi. 

Gürlek, ”Dişhekimliği Günü’ ve ”Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi dolasıyla filyasyon ekibinde yer alan diş hekimlerinin sorunlarına işaret etti.

”Bazı  kurumların randevu sayıları pandemi öncesinden bile fazla”

”Pandemi nedeniyle ağız diş sağlığı hizmetlerinin ertelenmesi, kamuda çalışan diş hekimlerinin uzun bir dönem boyunca filyasyonda görevlendirilmesi, kamunun sunduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini ciddi oranda sekteye uğrattı. İstanbulda, 1,5 yıl boyunca fedakarca yürüttükleri filyasyon görevlerinden Haziran 2021de kurumlarına dönen diş hekimleri, kendilerini birikmiş hasta yoğunluğu içinde buldu. Bazı kurumların randevu sayıları pandemi öncesinden bile fazla. Fiziki koşullar pandemiye uygun hale getirilmemiş durumda. Tüm kurumlarda yardımcı personel eksikliği var. Koruyucu ekipmanların, sarf malzemelerin, laboratuvar hizmetlerinin daha kaliteli ve yeterli oranda temin edilmemesi de kaliteli sağlık hizmetinin sunumu için alarm veriyor.

”İstifa ve emeklilik kararları almaya başladılar” 

Gelirinin büyük bir kısmını ek ödemelerin oluşturduğu kamuda çalışan diş hekimleri , düzenli ve net bir ücret alamıyor, çok düşük maaşlarla çalışmaktan ötürü ciddi motivasyon düşüklüğü yaşıyor. Pandemi koşullarında yüksek risk altında çalışan meslektaşlarımız, bu yüzden günden güne fakirleşmenin yarattığı moral bozukluğuyla son bir yılda emeklilik ve istifa kararları almaya başladı.

”Ek ödeme değil, emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artışı”

Kamuya ait sağlık hizmet kurumlarında 17 yıldır uygulanan performansa bağlı ücretlendirmede yaşanan sistem sorunları, salgın döneminde iyice ortaya çıktı. Bunun toplum ve çalışan sağlığı, özlük hakları, sağlıkta şiddet açısından sıkıntılı boyutlarını her geçen gün görüyoruz. Performansı artırma kaygısıyla hasta sayısı, hastaların alınma sıklığı ve işlem sayısının güncel çalışma protokollerini ihlal edecek oranda artırılmas,ı hasta ve çalışanların sağlığını riske sokabiliyor. Önerimiz, bant tipi bu çalışmadan vazgeçilerek, koruyucu önleyici ağız diş sağlığını önceleyen sağlık politikalarının geliştirilmesidir. ”

(Visited 21 times, 1 visits today)