Hekim, diş hekimi, eczacı ve veteriner hekimler; 10 yıl sonra işsizlik bizi bekliyor

Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri açıldığı, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşandığı belirtilerek, önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsizliğin sağlık meslek çalışanları için kaçınılmaz olacağı bildirildi.

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası temsilcilerinin ortak açıklaması şöyle:

”İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Meslekleri  eğitimi en maliyetli eğitimdir.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü planlamasını; ihtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal Sağlık Politikaları oluşturulmadan, toplum sağlığının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir.

Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bugün 92’ye çıkmıştır. 2005 yılında 960 olan kontenjan 2019’da 66 fakültede 6421 sayısına ulaşmıştır.

Tıp fakültesi sayısı bu gün itibariyle 112 adettir ve kontenjanı 16.000 sayısına ulaşmıştır.

Veteriner fakülteleri sayısı bu gün itibariyle 34 adettir ve kontenjanı 2526 sayısına ulaşmıştır.

Eczacılık Fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11’den, 2018-2019 yılında 40’a çıkmış ve kontenjan 3 bin 524’ e ulaşmıştır.

Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğinin dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır.”

(Visited 29 times, 1 visits today)