DTB: Kovid-9 mücadelesi bilimin öncülüğünde yürütülmeli

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Başkanı Dr. David Barbe, birliğin Kovid-19’a karşı verilen mücadelede bilimin öncülüğünü savunmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, Amerikan Tabipler Birliği’nin önceki başkanı Dr. Barbe, yeni görevinin ardından DTB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada DTB’nin yeterli kişisel koruyucu donanım, olanak, tesis ve tıbbi donanımla birlikte yeterli sağlık çalışanı sağlanmasına yönelik tanıtım-savunu çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Dr. Barbe’nin yaptığı açıklama şöyle:

Bir yandan hastalığın sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik politikaların izlenmesinde toplum sağlığı görevlileriyle birlikte çalışırken diğer yandan iş yaşamının ve eğitimin düzenli ve güvenli biçimde sürmesini sağlamamız gerekiyor. Bilimi rehber almaya, kanıtlara dayalı tedavi, güvenli ve etkili aşılar gibi konularda savunuculuk görevimize devam etmeliyiz.

Pandemi, sağlık alanındaki eşitsizliklerle kronik hastalığın kesiştiği yeri daha da açık hale getirmiştir.

Sağlık alanındaki eşitsizliklere maruz kalanlar çoğu durumda kronik hastalıkları olup aynı zamanda Kovid-19 riski yüksek olan insanlardır. Kalp-damar hastalıkları, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar renkli derili topluluklarda*, Asyalılarda ve sosyoekonomik durumu kötü olanlarda daha fazla görülmektedir.”

(Visited 12 times, 1 visits today)