Doğru el yıkama nasıl olmalı?

Türk Tabipleri Birliği/Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB/UDEK) üyesi Prof. Dr. Bülent Önal, doğru el yıkamanın nasıl oması gerektiğini anlattığı bir video yayınladı.

(Visited 25 times, 1 visits today)