BD Araştırma Ödülleri, Klimik 2019 sahiplerini buldu

 Becton Dickinson(BD) Türkiye’nin, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ile hayata geçirdiği “BD Araştırma Ödülleri”, bu yıl 4’üncü kez sahiplerini buldu.

“BD Sağlık Öncüleri Programı” kapsamında, infeksiyon hastalıkları alanında ulusal bilimsel çalışmaların sayısının ve kalitesinin yükselmesi, daha sağlıklı ulusal verilere ulaşılması, infeksiyon kontrolü ve önlenmesinde farkındalığın artması amacıyla düzenlenen ”BD Araştırma Ödülleri”, sahiplerini buldu.

Antalya’da gerçekleşen 20. KLİMİK Kongresi’nde infeksiyon kontrolü ve önlenmesi alanında başarı gösteren çalışmalar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. 

ÖDÜLE HAK KAZANANLAR 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi olarak görev yapan Nimet Ateş’in “Şant Enfeksiyonlarını Azaltmada “Bundle Uygulama Süreci” isimli çalışması birincilik ödülüne layık görüldü.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Asst. Dr. Ahmet Furkan Kurt’un “Hastanemiz Kardiyoloji Anabilim Dalında Gelişen Nozokomiyal Influenza A H3N2 Salgını” isimli çalışması ikinci oldu.  Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Bahar Madran’ın ise “Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonları Önlemede Klorheksidin İçerikli Pansuman Örtülerinin Rolü” isimli çalışması üçüncülük ödülünü aldı.

KLİMİK BAŞKANI

 Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, törende şunları söyledi.

İnfeksiyonla mücadele etmek ve klinik alanlarda sıfır infeksiyon hedefine ulaşmak için ülke olarak insan kaynağı, bilgi birikimi, literatür hakimiyeti, bilinç düzeyi ve bilimsel çalışma gibi pek çok kaynağa sahibiz. Bu süreçte başarı için ihtiyacımız olan şey, tüm bu kaynağı etkin bir biçimde kullanabilmek ve konunun tüm paydaşlarının motive edilerek bir araya gelebilmesi. KLİMİK olarak, çalışma gruplarımızla infeksiyonla mücadele kapsamında, konuyu farklı açılardan değerlendirirken aynı zamanda pek çok kurumla da değerli iş birliklerini hayata geçiriyoruz. BD Araştırma Ödülleri de bunlardan bir tanesi. 

BD TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 

BD Türkiye Genel Müdürü Ayşe Şanlıoğlu da, şunları kaydetti.

İnfeksiyon hastalıkları alanında literatüre katkı yapılmasını desteklemek ve infeksiyonla mücadelede hem bilimsel camiada, hem de kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu programla,  infeksiyon kontrolü ve antimikrobiyal direnç ile mücadele konularına önemli katkılar yaptığımızı düşünüyoruz. BD Türkiye olarak amacımız ülkemizde sağlığı geliştirmek. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘BD Sağlık Öncüleri Programı’ kapsamında 6 senede 100 bin sağlık çalışanına teorik ve pratik eğitimlerle ulaştık. 

(Visited 52 times, 1 visits today)