Türkiye’de çocuklarda Covid-19 araştırması

Türkiye genelinde 32 merkezin katıldığı bir çalışmada,  1156 Covid-19 tanısı konmuş çocuk hasta irdelendi. Çalışmaya göre, hastalık en sık 6-12 yaş grubunda görüldü. Yakınmalar arasında ateş ve öksürük ön planda. Hasta olan çocukların yaklaşık 4’te 1’i asemptomatik.

İstinye Üniversitesi (İSÜ) tarafından düzenlenen pandemiden çıkış panellerinin üçüncüsü, ” Birinci yılında pandemi ve çocuklarımız” başlığıyla gerçekleştirildi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan İSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü,  Türkiye genelinde 32 merkezin katıldığı ve 1156 Covid-19 tanılı çocuğun  irdelendiği çalışma hakkında bilgi verdi.

”Cinsiyet ayrımı yok”

Yayın aşamasında olan çalışmaya göre, hasta çocuklarda ”cinsiyet ayrımı”  yok.  Hastalık, ”hem kız hem de erkek çocuklarda eşit oranda” görüldü. Ortalama görülme yaşı ise ”10.75 ” 

”En sık görülen yaş grubu”

İrdelenen çocuklardan 90 tanesi 1 yaşın altında, 120 tanesi ise 1-3 yaş arası grupta yer aldı. Ama Covid-19,  en sık ”6-12 yaş grubunda” görüldü. Bunu 12-15 yaş ve 15 yaş üzeri takip etti.

”Yakınmalarda ateş ve öksürük ön planda”

Yakınmalarda ateş ve öksürük ön plana çıkarken, bunu azalan sıklıkla boğaz ağrısı,  kas ağrısı, solunum sıkıntısı, ishal ve karın ağrısı izledi.  Çocuklarda ateş ortalama 1-3 gün sürdü.

”Hastalık aile içinden alınmış”

Çalışmada, 1156 Covid-19 tanılı çocuğun 4’te 1’inin asemptomatik olduğu ve bu çocukların Covid-19’u, aile içindeki  hasta  kişilerden aldığı  belirlendi. 

Çalışmaya göre, ”‘Ağır olgular yüzde 1 civarındaydı. Hastaların 149′ unda alta yatan kronik bir hastalık vardı. Bunlarda ön plana çıkan ise astım ve akciğer hastalığıydı. 47 hastada bu bulgular görüldü. Kronik hastalığı olanlarda ateş ve öksürük yakınmaları daha belirgin olarak saptandı. Ağır hastaların yüzde 56’ sında kronik hastalık anlamlı olarak yüksek bulundu.”

”225 çocuk hastaneye yatırıldı”

Covid-19 tanısı alan çocuklardan 225’i hastaneye yatırılırken,  19 hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olduğu görüldü. 4 hasta çocuk solunum cihazına bağlanırken,  2 hasta çocuk hayatını kaybetti.

(Visited 6 times, 1 visits today)