Hava kirliliği alzheimer riskini artırıyor mu?

Hava kirliliği alzheimer hastalığı riskini  artırıyor mu? Türkiye Alzheimer Derneğinden Prof. Dr. Şahiner, hava kirliliğini kontrol altına almanın alzheimer riskini yüze 14 azaltabileceğini söyledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Şahiner, hava kirliliğinin alzheimer üzerindeki etkisiyle ilgili şunları söyledi:

Hava kirliliği alzheimeri nasıl etkiliyor?

Havada salınan zehirli atıklar, kan-beyin bariyerine bağlanarak beyinde mikrobik olmayan bir iltihabi reaksiyona neden oluyor ve alzheimer hastalarının beyninde biriken Beta-Amiloid protein düzeylerini yükseltiyor.

10 yıllık araştırma sonucuna göre….

Dünyada giderek artan hava kirliliği, bunama hastalığı için ciddi bir risk faktörü. Dünya Alzheimer Kongresi’nde, bu konuda 10 yılı aşkın süreli izlem sonuçları olan bir çalışma sunuldu. Bu çalışma, motorlu araçlardan kaynaklanan zehirli gazlar (NO2) ve havada asılı kalabilen çok küçük parçacıkların (PM 2,5) düzeyini en az 10 yıl olacak şekilde düşük tutabilirsek, Alzheimer hastalığı riskini yüzde 14 azaltabileceğimizi gösterdi.

Benzer bir şekilde Fransa’da yapılan bir başka çalışma ise, sadece çok küçük parçacıkların (PM 2,5) havada azalmasıyla, tüm bunamaların yüzde 15 düzeyinde azaltılabileceğini gösterdi.

 Tüm bu sonuçlar, bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerektiğini ve içten yanmalı motorların yerine elektrik motorlarının kullanılması ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini göstermektedir.

(Visited 3 times, 1 visits today)