TTB: En az 120 milyon doz aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirme Raporunda, en kısa sürede en az 120 milyon doz aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 11 aylık süreci kapsayan değerlendirmesini yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hastalığa değil topluma odaklanmanın ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Covid-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirmesi’nin sunumunu yapan TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, pandemi sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki sorunlara işaret ederek, şöyle devam etti:

”İlk basamakta etkili mücadele için ücretsiz hizmet, dar bölgede geniş hizmet yöntemi, ekip hizmeti, sözleşme değil devlet görevliliği, ev ziyaretleri, sağlık hizmetinde eşgüdüm ve işbirliği gibi koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen yeni bir Sosyalizasyon Programı gereklidir.”

Göçmen ve mülteci sağlığı başlığında sayıları fiilen 5 milyonu aşkın göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetine erişimde sorun yaşadığını ifade eden Ökten, toplumun tüm kesimlerini bir arada ele alan bir planlamaya, tercümanlık hizmetlerine, polise bildirim şartı olmaksızın acil-temel hizmetlerin sağlanmasına, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine, kadın ve çocuk mülteci/göçmenlere koruyucu sağlık hizmeti sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ökten, okulların kapanmasının Covid-19 yayılımını azaltmadığını, okulların açılmasının da olguları artırmadığını kaydederek, ,okullarda görülen olguların toplumdaki yayılmanın bir yansımasından ibaret olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de aşı dozlarının yetersizliği, MHRS randevu sistemi ve karekod uygulamasında yaşanan sorunlar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin ihmal edilmesi sonucu aşılamanın birinci aşamasının dahi tamamlanamadığını kaydeden Ökten, bu hızla devam edildiği takdirde toplumun 60 milyonluk kesitinin ancak 2 yılda aşılanabileceğini vurguladı.

Ökten, TTB’nin önerilerini şöyle sıraladı:

  • En kısa sürede en az 120 milyon doz aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanmalıdır.
  • Türkiye’de mutasyon analizleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmalıdır.
  • Coğrafi bölgelere göre ve yaş gruplarına göre hasta ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından verilmelidir.
  • Aşının doz başına ödenen para yurttaşların vergisinden ödendiğinden, bu ticari bir sır değildir ve açıklanmalıdır.
  • Pandemide olduğu gibi aşılamada da sosyo-ekonomik desteklerle bölgesel ve her türlü eşitsizlikler giderilmelidir.
(Visited 5 times, 1 visits today)