Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği kuruldu

Türkiye’de tıbbi laboratuvar süreçlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve tıbbi laboratuvar süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği (www.tlpfd.org.tr )kuruldu.

Teşhis ve tedavide kan tetkikleri, doktora doğru kılavuzluk etmesi bakımından hayati önem taşıyor. Ancak kan alma sırasında gözden kaçan yanlışlar, hatalı sonuçlara yol açabiliyor. Geçtiğimiz aylarda kurulan Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği ile bu hataların yaşanmaması için sadece kan alma üzerine uzmanlaşmış sağlık personellerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de tıbbi laboratuvar süreçlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve tıbbi laboratuvar süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği (www.tlpfd.org.tr )kuruldu. TLPFD, ülkemizde iyi tıbbi laboratuvar uygulamalarına her bakımdan destek sağlamak adına akademisyen, uzman, asistan, teknisyen, tekniker, biyolog ve tıbbi laboratuvar test sonuçlarının üretilmesi aşamasında yer alan tüm sağlık profesyonellerinin işbirliği yapmasını hedefliyor.

Sağlık Ekosistemi İçin Yeni Bir İstihdam Türü Olacak

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Pınar Eker, “Dernek olarak birinci hedefimiz, hep birlikte çalıştığımız tekniker, teknisyen, biyolog gibi laboratuvar profesyonellerini de bilimsel ve teknolojik alanlarda uygun şekilde beslemek ve değişimin içerisinde canlı tutmak. İkinci olarak ise, ülkemizde büyük bir ihtiyaç olan ‘kan alma profesyoneli’ yetiştirmek ve bu alanın meslek olarak kazandırılması ve istihdamının sağlık ekonomisi içerisinde yer alması üzerine çalışmalar yürütmek” dedi.

Dr. Eker sözlerine, “Preanalitik (analiz öncesi) süreç içerisinde doğru bilinen yanlış kan alma uygulamaları ile hataya yatkınlığı en yüksek basamak filebotomidir. Bu süreçteki hataları en aza indirgemek için kan alma işleminin hastanelerde sürekli değişen ağırlıklı olarak hemşire ya da laboratuvar teknikeri /teknisyeni hatta hastane ortamında yetişmiş idari personel tarafından yapılması yerine, bu işin eğitimini almış ve bu görevde daimi kalacak kişilerce yapılması oldukça önemlidir” diyerek devam etti.

Laboratuvar Hataları Azaltılacak

Dr. Pınar Eker, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde şuan ‘filebotomist’ olarak adlandırabileceğimiz bir meslek grubu yok. Asıl hedefimiz bu çok önemli işlemin, tıbbi yetkinliği olan eğitmenler tarafından teorik ve pratik olarak öğretilmesi için gerekli eğitim sisteminin oluşturulması konusunda ilk adımları atmak ve sonraki sürekli eğitimi de sağlayarak hem ülkemizde yeni bir iş kolu yaratmak hem de laboratuvar hatalarının özelleşmiş personel desteği ile azaltılmasının sağlanması. Bu sayede hem sağlık çalışanı güvenliğinde iğne batma yaralanmalarına karşı, hem de hasta tarafında temiz ve kaliteli numune alımıyla test sonucuna ulaşmada önemli yol kat edilecek. Dernek olarak biz de bilimsel literatürün sürekli güncel tutularak, kan alma sürecinde iyi ve güvenli uygulamaların geliştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”şeklinde devam etti.

(Visited 39 times, 1 visits today)