Çocuklarda en sık görülen yaz alerjileri

Alerji her ne kadar bahar aylarıyla özdeşleşmiş olsa da sıcak yaz aylarında da alerjilerin alevlenmesi için birçok tetikleyici faktör bulunuyor. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, yaz aylarında en sık deri ile ilgili alerjilerin görülmesiyle birlikte, saman nezlesi ve yaz nezlesinin de çocukların hayatını etkilediğini anlatarak, polenler kadar güneş ve klorun[...]