mRNA aşısı sonrası ciddi akciğer hastalığı gelişme riski mi var?

Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mutafa Şahin, mRNA aşılarından sonra  ciddi akciğer hastalığı gelişme riskinin var olduğunu belirterek, ”Bu tablonun gelişmeyeceği hayvan deneylerinde gösterildikten sonra üretici firma bu tablonun gelişmeyeceği garantisini verir. Moderna ürettiği aşı ile ilgili yaptığı çalışmaları bir makalede yayımladı. Bu makalede aşı sonrası ciddi akciğer hastalığının etkili-doz altı dozlarda gelişmediğinin gözlendiği bildirildi ve bu dozlarda hastalığın gelişmeyeceği garantisi verildi. Soru; etkin dozlarda ne olacak?” dedi.

Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mutafa Şahin, koronavirüs aşılarından sonra  ciddi akciğer hastalığı gelişme riskinin var olduğunu belirterek, ”Bu tablonun gelişmeyeceği hayvan deneylerinde gösterildikten sonra üretici firma bu tablonun gelişmeyeceği garantisini verir. Moderna ürettiği aşı ile ilgili yaptığı çalışmaları bir makalede yayımladı. Bu makalede aşı sonrası ciddi akciğer hastalığının etkili-doz altı dozlarda gelişmediğinin gözlendiği bildirildi ve bu dozlarda hastalığın gelişmeyeceği garantisi verildi. Soru; etkin dozlarda ne olacak?” dedi.

Prof. Dr. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları dile getirdi:

*İnaktif aşılar bilinen ve güvenilirliği teyit edilmiş aşılardır. mRNA aşıları ise yeni ve üst düzey teknoloji gerektiren aşılardır. Özellikle hızlı üretim ve yüksek etkinlik gibi önemli bir avantaja sahiptirler. Bunun yanı sıra uzun süreli etkilerinin bilinmemesi dezavantajıdır.

*mRNA aşı teknolojisinde virüsün genetik yapısının bir kısmı kopyalanır ve mRNA haline getirilir. İnsana verilen bu mRNA materyali insan hücresini uyararak virüs hücresinin kopyalanmış genetik materyalinin üretilmesini sağlar. Bu aşama inaktif aşının insana verildiği aşamadır.

*mRNA aşılarda insana virüs verilmemekte, insan hücresinin virüsün genetik yapısının bir kısmını üreteceği uyarıcı kod verilmektedir. Bu uyaranla önce virüsün genetik materyali üretilmekte, daha sonra üretilen bu genetik materyali savunma hücreleri virüs gibi algılamaktadır.

*Virüsün genetik materyaline karşı antikor üretilmektedir. Oluşan bu antikorlar daha sonra vücuda girecek canlı virüsü yok etmektedirler. Her şeyin iyi gittiği bir süreçte çok başarılı ve etkili sonuçlar elde edilebilecektir. Ancak mRNA süreci bazı riskler taşımaktadır.

mRNA  aşıları ne zaman virüsün daha hızlı çoğalmasına neden olur?

*mRNA aşının insana uygulandığı dönemlerde eğer virüs insan vücudunda mevcutsa, mRNA uyarısıyla vücut hücreleri tarafından üretilen S-proteinler canlı virüslerin çoğalması için ihtiyaç duydukları materyallerdir. Bu durum virüsün daha hızlı çoğalmasına neden olacaktır.

*Hızla çoğalan virüs daha ağır bir hastalık sürecinin gelişmesine neden olabilecektir. Ayrıca üretilen Protein materyallerde kişinin kendi protein yapısına yüksek oranda benzerlik varsa bu durum ileride bazı otoimmün hastalıkların gelişmesini tetikleyecektir.

*Bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda, Sağlık Bakanlığının inaktif aşıyı tercih etmesinin çok doğru ve yerinde bir karar olduğu görülmektedir. İnşallah en kısa sürede ülkemizde üretilen aşıları kullanır hale geliriz. Bu konuda önemli aşamalar geçildi.

Aşının amacı vücudu virüsten korumaktır

*Aşılardan sonra AŞI SONRASI CİDDİ AKCİĞER HASTALIĞI gelişme riski vardır. Bu tablonun gelişmeyeceği hayvan deneylerinde gösterildikten sonra üretici firma bu tablonun gelişmeyeceği garantisini verir.

*MODERNA ürettiği aşı ile ilgili yaptığı çalışmaları bir makalede yayınladı. Bu makalede AŞI SONRASI CİDDİ AKCİĞER HASTALIĞI’nın etkili-doz altı dozlarda gelişmediğinin gözlendiği bildirildi ve bu dozlarda hastalığın gelişmeyeceği garantisi verildi. Soru; etkin dozlarda ne olacak?

*Aşının amacı vücudu virüsten korumaktır. Bu amaç için etkin doza ulaşmak gerekir. Moderna’nın garanti verdiği etkin altı doz yeterli korumayı sağlayamayacaktır. Korunma için etkin doz gerekir. Etkin dozda ne olacağının cevabını Moderna muhtemelen biliyordur ama söylemiyorlar.

(Visited 32 times, 1 visits today)