Koronavirüs aşıları ölümleri önleme konusunda yüzde 100’e yakın etkili

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğince (KLİMİK), koronavirüs aşılarının, aşılanan kişide ağır hastalık ve ölümü önleme konusundaki etkililiğinin yüzde 100’e yakın olduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, son haftalarda peş peşe ‘acil kullanım onayı’ alarak dünyada kullanıma giren aşılar ve ülkemizde, Brezilya ve Endonezya’da Faz III çalışması yürütülen inaktive aşı (CoronaVac) ile ilgili olarak kamuoyunda tartışma yaşandığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

Öncelikle bu aşıların hiçbirinin Faz III çalışmalarının sonuçlanmadığı, etkililik ve kısa süreli güvenlik ara sonuçlarına göre pandemi koşulları nedeniyle acil kullanım onayı verilerek insanlarda yaygın şekilde kullanılmaya başlandığı unutulmamalıdır. Aşıların uzun dönem güvenlik ve etkililik sonuçları takip edilmektedir ve tam ruhsatlandırılmaları bu süreç sonucunda elde edilecek verilere göre yapılabilecektir.

Bu aşıların tamamının Faz I ve II çalışma sonuçları bilimsel dergilerde yayımlanmış olup mRNA aşılarının (Pfizer-Biontech ve Moderna) ve viral vektör aşısının (Oxford-AstraZeneca) Faz III çalışmasına ait veriler bilimsel dergilerde yayımlanmış, inaktive aşının Brezilya, Endonezya ve Türkiye’deki Faz III çalışma verileri ise çalışmaları yürütenler ve/veya sağlık otoriteleri tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Faz I ve II sonuçlarına göre etkili ve güvenli oldukları gözlenen ve bu sayede Faz III çalışmaya geçebilen bu aşılardan Pfizer-Biontech ve Moderna aşılarının Faz III sonuçları farklı ülkelerde veya merkezlerde yürütülmelerine rağmen aynı protokole bağlı kalınarak yapıldığı için daha geniş ve daha kolay yorumlanabilir veri sunmaktadır. Buna karşılık, Oxford-AstraZeneca ve Coronavac aşılarında farklı ülkelerde farklı çalışma protokolleri uygulandığı için, elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilerek bir sonuca ulaşmak gerekmektedir.

Aşıların etkinliği ne?

Sözü edilen aşılara ait çalışmalar bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde özet olarak;

1. Aşılanan kişide hastalık gelişmesini önleme konusundaki etkililiğin;

Pfizer-Biontech aşısı için yüzde 95 

Moderna aşısı için yüzde 94.1

Oxford-AstraZeneca aşısı için İngiltere çalışması ilk aşının yarım doz 28 gün sonra yapılan ikinci aşının ise tam doz uygulandığı grupta yüzde 90,0, İngiltere çalışması her iki aşının tam doz uygulandığı grupta yüzde 60,3, Brezilya çalışması her iki aşının tam doz uygulandığı grupta yüzde 64.2

Coronavac aşısı için: Türkiye’de yüzde 91.25, Brezilya’da yüzde 50.38  (çok hafif hastalık için) ve yüzde 77.96 (hafif hastalık için) olduğu,

2. Aşılanan kişide ağır hastalık ve ölümü önleme konusundaki etkililiğin tüm aşılar için yüzde 100’e yakın olduğu,

3. Aşıların hiçbirinde kısa dönem (1-2 ay) ciddi yan etki oluşma sıklığının plasebodan yüksek olmadığı,

4. mRNA aşılarının ciddi olmayan lokal ve sistemik yan etkilerinin özellikle genç yaş grubunda belirgin olarak fazla olduğu,

5. İleri yaştaki kişilerde mRNA aşılarının etkililiğinin genç yaşlardakine benzer şekilde yüksek olduğu,

6. Oxford-AstraZeneca aşısında 55 yaş üzerinde etkililiğinin biraz daha düşük olduğu,

7. Coronavac aşısında Brezilya’daki çalışmanın 60 yaş üstündeki kişileri de kapsamasıyla birlikte bunlara ait verinin henüz yayımlanmadığı görülmektedir.”

Ölümleri önleme konusunda etkililikleri yüzde 100’e yakın

Açıklamada, gündemdeki dört aşının hastalığı önleme konusundaki etkililikleri farklı olmakla birlikte ağır hastalık ve ölümleri önleme konusunda etkililiklerinin yüzde 100’e yakın olduğu, farklı yaş ve risk gruplarında etkililik ve yan etki açısından birbirlerine üstünlükleri olabildiği, bugüne kadarki veriler ışığında hiçbirinin ciddi yan etki oluşturmadığı dile getirildi.

(Visited 6 times, 1 visits today)