Kanserli hastalarda Covid aşılaması ne zaman yapılmalı?

Kanser hastaları Covid-19 aşılama takviminde öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Peki kanser hastaları hangi aşıyı, ne zaman olmalı? 

Uzmanlar, pandemi döneminde hastaya kemoterapiyi bekletmeden başlamak gerekiyorsa ya da hasta kemoterapi alıyorsa, kemoterapi başlamadan hemen önce veya kemoterapi kürleri arasında Covid-19 aşılarının yapılabileceğini söyledi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji bölümünden Doç. Dr. Hamza Uğur Bozbey, kanserli hastalarda Covid-19 aşılaması hakkında bilgi verdi.

Kanserli hastalarda Covid aşılaması

Kullanılan Covid aşılarından klasik inaktive virüs aşısı (Sinovac), mRNA (BioNTech) aşıları gibi canlı virüs aşısı olmadığı için kanser hastalarına güvenle uygulanabilir.

Özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda etkinliği düşük olabilir. Bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının kanser hastalarında da Covid enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek sağlık bakanlığının onayladığı Covid aşılarından birinin yaptırılmasını önerilir.

Pandemi döneminde hastaya kemoterapiyi bekletmeden başlamak gerekiyorsa, ya da hasta kemoterapi alıyorsa, kemoterapi başlamadan hemen önce veya kemoterapi kürleri arasında Covid-19 aşıları yapılabilir.

Bu süreçte aşılanması planlanan hastalar için ideal zaman kanser tedavisinin maksimum kan tablosu üzerine olan etkisinin (nötrofil değerlerinin en dip düzeyi) geçtiği en uzak olduğu günlerdir, bunun için kemoterapiden en erken yaklaşık 10 gün veya daha uzun süre beklemek gerekmektedir.

Hastaya kemoterapi alırken aşı uygulandığında aşıdan beklenen yararın düşük olacağı ihtimali göz ardı edilmemeli. 10 günden fazla 20 mg/gün ve üzerinde dozda kortizon ve/veya anti-B hücre antikoru (Örn: Rituximab) tedavisi alan hastalarda immün baskılanma ihtimali daha yüksek olduğu için aşı cevabı çok sınırlı olabilir ancak pandemi koşulları dikkate alınarak bu hastalarda da aşılama yine de önerilmektedir.

Kök hücre nakli yapılan hastalarda, nakil sonrası hastanın kan tablosunun düzeldiği anda aşı yapılabilir ancak aşıdan beklenen yararın düşük olabileceği akılda tutulmalıdır.

Monoklonal antikor veya tirozin kinaz inhibitörü gibi hedefe yönelik ilaç tedavileri alan hastalara Covid-19 aşısı yapılabilir, Covid-19 aşısının sistemik yan etkileri için en riskli dönem aşının yapılmasını takiben ilk 2-3 gün olduğu için İmmünoterapi tedavilerinin bu günlerde yapılmaması uygun olacağı kanısı mevcuttur.

(Visited 6 times, 1 visits today)