Kadınlarda akciğer kanseri giderek artıyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), giderek artan akciğer  kanserine karşı bir  kez daha uyardı;  ”Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da vaka sayıları artıyor”, ”Tütünle etkin mücadele edilirse akciğer kanseri önlenebilir.”

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Akciğer Kanseri Farkındalık Ayında, akciğer kanseri konusunda bir kez daha uyardı.

TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Akın Kabalak, yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu.

 Türkiye’de yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri hastası  

Küresel Kanser Gözlem Veri Tabanına (GLOBOCAN) göre,2020 yılında tüm dünyada 2,2 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri tanısı konuldu. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da akciğer kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. Akciğer kanseriyle ilişkili olabilecek semptomların başında öksürük, kanlı balgam çıkarma, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, kilo kaybı, iştahsızlık, boyunda ele gelen şişlik gibi belirtiler geliyor.

Tütünle etkin mücadele edilirse akciğer kanseri önlenebilir

Tütün kullanımı başta olmak üzere mesleki ve çevresel kanserojen maruziyeti, aile öyküsü, radon gazı, elektronik sigara, pasif sigara maruziyeti, meme ya da göğüs bölgesine radyoterapi gibi faktörler, akciğer kanserinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Akciğer kanseri farkındalığında bilmemiz gereken en önemli nokta, tütün kullanımıyla kesin mücadele edilmesi gerekliliği ve sigara ve elektronik sigara gibi tütün mamullerinin zararlarının net şekilde halka anlatılması olacaktır. Tütünle etkin mücadele edilir ve erken tanının önemi doğru aktarılırsa akciğer kanseri önlenebilir.”

Erken evre ve doğru tedavi umut oluyor 

Erken evrede tanı konulması akciğer kanserinin tedavisinde çok önemli. Akciğer kanseri tanısı koyulduktan sonra sigara kullanımının bıraktırılması ve bu konuda kanıta dayalı metotlarla hasta ve yakınları ile tüm hastalık sürecinde iş birliği içinde olunması hayati önem taşıyor.

Erken tanı için ülkemizde otoriteler tarafından onaylanmış ve uygulanmakta olan bir tarama programı yok ancak uluslararası kılavuzlarca düşük doz akciğer tomografisi ile tarama yapılmasının yaşam beklentisine olumlu katkısı olduğu biliniyor. Günümüzde akciğer kanserinin tedavisinde bilgi birikimi ve yenilikler giderek artıyor. Cerrahi, geleneksel kemoterapi ve radyoterapi metotlarının yanı sıra hedefe yönelik tedaviler (yaygın adı ile akıllı ilaçlar) ve immün sistem kontrol noktaları üzerinden etki eden ilaçlarla (immünoterapi), ileri evrelerde tanı alan bireylerde bile yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. 

(Visited 5 times, 1 visits today)