Her 2 kişiden 1’i yıllık göz muayenesi yaptırmıyor

Johnson & Johnson Vision, global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

6 ülkede 18 yaş ve üzeri 6 binden fazla yetişkin arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yarısından azı (yüzde 46) gözlerin korunması için en önemli adım olan yıllık göz muayenesi yaptırdıklarını söyledi.

Johnson & Johnson Vision’ın global göz sağlığı araştırması  FleishmanHillard’ın şirket içi araştırma uygulaması TRUE Global Intelligence tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık’ta 18 yaş ve üzeri 6 binden fazla yetişkin arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Araştırma, göz sağlığının önemi ve genel sağlıklarının bir parçası olarak buna nasıl öncelik verdiklerine yönelik hasta görüşlerinde bir kopukluk olduğunu, göz bakımının önündeki engelleri ve farklı bölge, nesil ve cinsiyete özgü göz sağlığına yönelik değişen tutumları ortaya koydu.

Ankete katılanların çoğu (yüzde 80) göz muayenesinin genel sağlıkları için önemli olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 68’i sağlıklı görmenin genel yaşam kalitesini artırdığını ve yüzde 61’iyse sağlıklı gözlerin kendilerini güvende hissettirdiğini belirtti.

Ancak, bu farkındalığa rağmen tüm katılımcıların yarısından azı (yüzde 46) gözlerin korunması için en önemli adım olan yıllık göz muayenesi yaptırdıklarını kaydetti. 

Yıllık göz muayenesi yaptırmamalarının nedeni

Yıllık göz muayenesi yaptırmamalarının nedeni sorulduğunda, katılımcılar şu cevapları paylaştı:

-En yaygın yanıt görüş seviyelerinin değişmemesi (yüzde 32). 

-Ankete katılanların beşte birinden azı (yüzde 16) pandemi nedeniyle göz muayenesi planlayamadığı veya bu konuda isteksiz olduğunu açıkladı.

Anket, genç kuşaklar dahil olmak üzere belirli gruplar için maliyetin çok daha büyük bir engel olduğunu ortaya koydu. Dünya genelinde Z kuşağı ve Y kuşağının yüzde 24’ü artık bir göz doktoruna gitmeye gücünün yetmediğini söyledi.

Göz bakımının önündeki en büyük engel olan farkındalık ve erişimle başlayarak göz sağlığı algısını değiştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Johnson & Johnson Vision Türkiye Profesyonel Eğitim ve Gelişim Müdürü Op. Dr. Banu Arslan, “Bu anket, yıllık göz muayenesi yaptırarak insanların gözlerine öncelik vermelerine nasıl yardımcı olabileceğimizle ilgili yeni içgörü ve harekete geçebileceğimiz alanlar yarattı” dedi.

Anket çıktıları aynı zamanda, insanların görüş kalitelerini korumak için hangi adımların gerekli olduğunu tam olarak anlamadıklarını da gösterdi.

-Ankete katılanların yarısından azı (yüzde 47), görme yetilerinin bozulmasını engelleyebileceğine inanıyor veya görme kaybının yaşlanmanın bir parçası olduğunu ve üzerinde hiçbir kontrollerinin olmadığını söyledi (yüzde 46).

Katılımcılar öğrenme ve anlamayı etkileyebileceği (yüzde 39) veya çocuklarda sağlıklı gelişim için kritik olması (yüzde 25) dahil olmak üzere sağlıklı görmenin potansiyel fayda ve etkilerinin farkında değil.

-Katılımcıların yüzde 69’u göz muayenesinin kronik hastalıkların erken belirtilerini teşhis etmeye yardımcı olabileceğini bildiklerini söylemelerine rağmen, çoğu tam kapsamını bilmiyor ve diyabet (sadece yüzde 25’i biliyordu), kardiyovasküler hastalıklar (yüzde 10) veya kanser (yüzde 9) teşhisine yardımcı olabileceğinin farkında değil.

(Visited 6 times, 1 visits today)