Her 10 hekimden 2’si tütün ürünü kullanıyor

TTB’nin “Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” raporu yayımlandı. Araştırmaya katılan 626 hekimin yüzde 18,4’ü (115) her gün düzenli olarak tütün ürünü kullanıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) gerçekleştirilen “Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” raporu yayımlandı.

Hekimler arasında tükenme durumunu saptamaya yönelik yapılmış olan bu araştırmaya 626 hekim katıldı.

Günde ortalama 8 saati aşkın çalışan hekimlerin yüzde 41,4’ü (253) günde 9 saat ve üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Hekimler, çalışma ortamlarında fazla mesai yapabildikleri gibi ek işte çalışma nedeniyle 8 saatin üzerinde çalışıyor. Hekimlerin yüzde 14,4’ü (88)
başka bir işte çalıştıklarını kaydetti.

Araştırmaya katılan hekimlerin 64,8’i ayda 11-20 bin TL arasında kazandıklarını belirtti.

Hekimler arasında tütün kullanımı

Araştırmaya katılan hekimlerin yüzde 18,4’ü (115) her gün düzenli olarak tütün ürünü kullandığını söyledi. 2009 yılında  yapılmış bir çalışmada hekimler arasında sigara içme sıklığı yüzde 42 olarak rapor edilmişti.

Araştırmada hekimlerin sadece yüzde 58,3’ü kendisini sağlıklı ve çok sağlıklı olarak algıladığını dile getirdi. Her 100 hekimin 48’i herhangi bir kronik hastalığı olduğunu belirtti. En sık belirtilen beş kronik hastalık kalp ve damar hastalıkları, diabetes mellitus, mental hastalıklar, kronik akciğer hastalığı ve kanser oldu.

Hekimlerin toplum için gördükleri en önemli sağlık sorunları arasında ilk beş sırayı yüzde 44,5 ile sağlık sistemi, yüzde 23,5 ile bilgisizlik,  Yüzde 7,2 ile ekonomik nedenler, yüzde 6,9 ile Covid-19  ve yüzde 5,5 ile de hekime yönelik iletişim, olumsuz davranışlar, güvensizlik aldı. 12 hekim ise herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Bir hekim ise tükenme durumunu sorun olarak belirtti.

Hekimlerin kendileri için gördükleri en önemli sağlık sorunları arasında ilk beş sırayı ise yüzde 43,9 ile sağlık sistemi, yüzde 24,7 ile şiddet, yüzde 12,3 ile bilgisizlik, yüzde 10,1 ile hekime yönelik iletişim, olumsuz davranışlar, güvensizlik, yüzde 3 ile Covid-19 aldı. 2 hekim
herhangi bir sorun olmadığını ifade ederken, 7 hekim mobbing ve 5 hekim de tükenme durumunu sorun olarak dile getirdi.

Araştırmanın temel konusu olan tükenme sadece bir hekim tarafından toplum sağlığı sorunu ve 7 hekim tarafından da kişisel sorun olarak belirtildi.

Hekimlerin toplum sağlığı ve kişisel sağlıkları ile ilgili öncelikleri arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunan araştırmada, sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlar her iki kategoride üst sırada yer aldı.

Hekimlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 91,2) mevcut sorunlara çözüm üretilebileceğini düşünüyor.

Çözüm ile ilgili sorumluluk alması gereken ilk beş bileşen hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı, Meslek Örgütü, üniversiteler, hekimlerin bireysel çabaları, uluslararası kurumlar olarak belirtildi.

(Visited 5 times, 1 visits today)