Hafif Kovid vakalarının yüzde 86’sında koku kaybı görüldü

Avrupa çapında yapılan bir araştırmada, hafif Kovid-19 vakalarının, orta ila kritik düzeyde olan hastalara göre koku alma duyularını kaybetme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu bulundu.

Araştırmada, neredeyse tüm hastaların koku alma duyularını 6 ay içinde geri kazandıkları görüldü.

Journal of Internal Medicine‘de yayımlanan araştırmada, araştırmacılar Mart’tan Haziran’a kadar 18 Avrupa hastanesinden 2 bin 581 Covid-19 hastasını koku alma bozukluğu veya koku kaybı hakkında sorguladı ve gözlemledi.

Çalışmada, hafif Covid-19 vakasının yüzde 85.9’unda, orta vakalarda yüzde 4.5’inde ve şiddetli ila kritik vakalarda da 6.9’unda koku kaybı görüldü. Çalışmada, hastada viral pnömoni (zatürre) kanıtı yoksa ve evde iyileşiyorsa hafif bir vakaya sahip olduğuna karar verildi.

Hastalar ortalama 21.6 gün koku duyularını yitirdiklerini, ancak dörtte biri 60 gün içinde koku alma duyularının iyileşmediğini kaydetti.

Araştırmacılar, koku alma duyusunun orta ila kritik vakalara kıyasla hafif Covid‐19 geçirenlerde daha yaygın olduğu sonucuna vardı. 

Araştırmaya katılan genç hastaların yaşlı hastalara göre kokularını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğunu da görülürken, araştırmacılar bunun nedenini bilmediklerini ifade etti.

(Visited 10 times, 1 visits today)