Çocukların virüsü kaptığı en büyük kaynak ”erişkinler”

Ülkemizde İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olmasıyla, çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başlandı. Uzmanlara göre, çocukların virüsü aldığı en büyük kaynak erişkinler.  Araştırmalara göre, okul zamanı bile çocuk hastaların yüzde 69’u, hastalığı ev halkından alıyor.

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, çocukların koronavirüsü erişkinlerden aldığını ve bulaş kaynağının da okul değil ev olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dağlı,  şunları anlattı:

”Yüzde 73 oranında bir erişkinden”  

Çocuklar virüsü yüzde 73 oranında bir erişkinden alıyor. Başka bir çocuktan alma oranı ancak yüzde 5 kadar düşüktür. Çocukların evde kaynak vaka olması da yüzde 8 civarındadır. Okul zamanı bile çocuk hastaların yüzde 69’u, hastalığı ev halkından almaktadır. Norveç’te geniş kapsamlı toplumsal bir çalışmada, kaynak vakaların yüzde 66’sının anne veya baba, yüzde 34’ünün ise çocuk olduğu belirlemiştir.

”Küçük çocukların virüs kaynağı olma oranı düşük”  

Virüs kaynağı olan çocukların yüzde 42’si 17 yaşından büyüktür. Altı yaşından küçük çocukların kaynak vaka olma oranı ise sadece yüzde 8 dir. ABD Hastalık Kontrol Merkezi de, çocukların hastalığı ev
halkından veya maskesiz ortamlardan aldığını, maske uygulaması olan okullarda bulaşın
çok düşük oranda olduğunu bildirmektedir.

”Çocuklarda test erişkinler kadar güvenilir”

Çocuklarda geniz bölgesinde virüs birikimi erişkinlerden fazla olabildiği için test en az erişkinlerde olduğu kadar güvenilirdir. Covid vakalarının yoğun olduğu bölgelerde, çocukların viral enfeksiyon belirtileri hafif bile olsa test yapılmalıdır. Test yapılması mümkün olmayan durumlarda çocuğun klinik belirtileri tamamen geçmeden izolasyona son verilmemelidir.

”Tanı alan çocuklar nasıl tedavi edilir?” 

Antibiyotik tedavisinin Covid hastalığında yeri yoktur. Covid tanısı alan çocukların sadece yüzde 6’sında eşlik eden başka bir bakteri ve virüs saptanmıştır. İkincil enfeksiyon gelişmemesi için yaygın antibiyotik kullanmak toplumsal antibiyotik direnci geliştirebilir. Hafif hastalığı olan çocuklar bol sıvı almalı, dinlenmeli, gerekirse ateş düşürücü kullanmalıdır.

Erişkinlerde solunum sıkıntısında yararlı olan kortizonun, çocuklarda kullanımı için yeterli kanıt olmamakla birlikte nefes darlığı olduğunda uygulanması mümkündür. Ağır tablo gösteren çocuklarda damar yoluyla immunoglobulin ve kortizon uygulanmaktadır.

(Visited 8 times, 1 visits today)