Çocuklarda son 1 ayda grip benzeri hastalık görülme oranı arttı

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu’nca,  son dört haftalık sürede çocuklarda grip benzeri hastalık nedeniyle poliklinik ve hastane başvurularında artışa dikkat çekildi.

Son bir haftalık Sağlık Bakanlığı grip surveyans raporuna göre de; influenza virüsü saptanma oranının yüzde 9’dan yüzde 14’e yükseldiği ve influenza virüsüne ek olarak rinovirüs, RSV virüsü ve koronavirüs enfeksiyonlarının da grip benzeri bulgulara neden olduğu görüldü.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu’nca grip salgını bilgilendirme notu paylaşıldı.

Bilgi notunda şunlara dikkat çekildi:

”Grip, İnfluenza virüsünün neden olduğu ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi semptomlarla seyreden viral solunum yolu enfeksiyonudur. İnfluenza virüsü tipik olarak sonbahar ve kış aylarında hastalığa yol açmakta olup bu
mevsimler grip mevsimi olarak bilinmektedir. Hastalık damlacık yoluyla bulaşmaktadır. İnfluenza sezonu Ekim ayında başlamakta, Aralık-Şubat ayları arasında olgu sayılarında artış görülmekte ve ardından Mayıs ayı sonunda virüsün görülme sıklığı azalmaktadır.

İnfluenza virüsüne ek olarak benzer semptomlara neden olan rinovirüs, RSV virüsü, parainfluenza virüsü, adenovirüs, metapnömovirüs, coronavirüs gibi farklı virüsler de bu mevsimde görülmekte ve hastalık bulguları benzerlik göstermektedir.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu anda grip virüsü dünyada önceki grip mevsimlerinde olduğu gibi yaygın görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında semptomu olan ve örnek alınan olguların %12,1’inde influenza virüsünün pozitif izlendiğini ve bu olguların yüzde 95,2’sinde İnfluenza A, yüzde 4,8’inde İnfluenza B virüsü saptandığını bildirmiştir. İnfluenza A olgularının yüzde 16,3’ü H1N1 tipi, yüzde 83,7’si H3N2 tipi olarak izole edilmiştir.

Bu sezon influenza virüs aktivitesinde artış var

Önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sezon influenza virüs aktivitesinde ülkemizde de benzer şekilde artış olduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre influenza virüsü saptanma oranı yüzde 14 olarak bildirilmiştir. Benzer şekilde İnfluenza A-H3N2 virüsü en sık izole edilen alt tiptir. Son bir haftalık Sağlık Bakanlığı grip surveyans raporuna göre influenza virüsü saptanma oranının yüzde 9’dan yüzde 14’e yükseldiği ve influenza virüsüne ek olarak rinovirüs, RSV virüsü ve coronavirüs enfeksiyonlarının da grip benzeri bulgulara neden olduğu bildirilmiştir. Yine bu rapora göre son dört haftalık sürede grip benzeri hastalık nedeniyle poliklinik ve hastane başvurularında artış dikkati çekmektedir.

Ölüme neden olabiliyor

İnfluenza virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonları bazı hastalarda hafif seyirli iken, bazı hastalarda ağır klinik bulgulara ve ölüme neden olabilmektedir.

Gripten korunmanın en önemli yolu yıllık grip aşısı olunmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle risk grubundaki kişilere grip aşısı olması önerilmektedir. Risk grubundaki kişiler 65 yaş üstü yetişkinler, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kronik böbrek hastalığı gibi kronik sağlık problemi olanlar, 5 yaş altı çocuklar, sağlık çalışanları ve gebeler olarak sıralanabilir. Aşı 6 aylıktan itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir, hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır, hasta iken hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı ve yaşanılan mekanlar havalandırılmalıdır.

(Visited 34 times, 1 visits today)