Çocuklarda sağlıksız beslenmenin bir başka zararı: ”Zorbalık”

Çalışmalar, abur-cubur besinlerin fazla tüketilmesinin çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sıkıntı ve şiddet davranışlarını artırabileceğini gösteriyor. Prof. Dr.  Özenoğlu, lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerle yaptıkları bir araştırmanın, beslenme ve zorbalık arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekti.

İstinye Üniversitesi (İSÜ), Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, ergenlerde sağlıksız beslenmenin okullardaki zorbalık riskini arttırabileceğine dikkat çekti. 

Okullarda zorbalık giderek artıyor

 Beslenmenin fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlığın üzerinde de etkileri bulunuyor. Abur-cubur besinler, çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sıkıntı ve şiddet davranışlarını artırabilir.

Çalışmalar, son 25-30 yıldır zorbalık ve zorbalığa kurban olmanın, okullarda giderek artış gösteren önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Zorbalık mağdurları genellikle saldırganlığa tepki göstermezler, öz güvenleri düşük ve reddedilme korkusu yaşarlar. Zorbalar ise, grup lideri olma eğilimindedirler, genellikle okuldan hoşnutsuzdur, sınıf arkadaşlarına karşı negatif ve kışkırtıcıdırlar.

Lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerle yaptığımız bir araştırma, beslenme ve zorbalık arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, şekerleme-pastahane ürünleri gibi abur-cubur besinlerin tüketimi ile şiddet davranışları (fiziksel saldırı, zorbalık, kurban olma) arasında da anlamlı ilişkiler saptandı. Çalışmamızın bulguları, diğer çalışmalarla birlikte yorumlandığında sağlıksız besinlerin tüketimindeki artışın, akıl sağlığı sorunları görülme olasılığında da artışla ilişkili olduğu sonucuna varıldı.

(Visited 8 times, 1 visits today)