Bin 351 kalp hastası, yaşama yeniden ”merhaba” demek için organ bekliyor

Türkiye’de ileri evre kalp yetmezliği olan bin 351 hasta organ bekliyor. Ve bu insanların kalp nakli için canlıdan değil, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağışlanacak organlara ihtiyacı var. TKDCD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.  Özatik, ”1 yıl içerisinde çözüm üretilemediği takdirde, bu hastaların yarısının kaybedilebileceğine” vurgu yaptı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Türkiye’de organ bağışı konusundaki azlığa dikkati çekerek, şunları söyledi.

10 ayda sadece 222 kişinin organı bağışlandı  

2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de bin 266 adet beyin ölümü tespit edildi. Bunların ne yazık ki bin 44’ünün ailesi organ bağışında bulunamadı. Ancak 222’sinin organı bağışlandı. Tıbbi nedenlerle biz zaten yüzde 10 veya 15’ini kullanabiliyoruz. Ancak 15-20 hastaya çözüm üretebilmişiz. Beyin ölümleri yeterli sayıda organ bağışına dönüşmüyor.

Bin 351 kalp hastası organ bekliyor 

İleri evre kalp yetmezliği hasta sayısı Ekim ayı itibarıyla bin 351.  1 yıl içerisinde çözüm üretmediğinizde hastaların yarısını, 2 yıl içerinde ise hepsini kaybedebiliriz. Ülkemizde çok ileri düzeyde dünyayla rekabet edecek hastanelerimiz var. Hizmet veren hekimlerimiz, ekiplerimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından tek elden yürütülen son derece hakkaniyetli, adaletli, sadece tıbbi önceliği önceleyen bir
sistemimiz var. Ama bizim en büyük ihtiyacımız organ vericimiz.

En seçkin tedavi yöntemi kalp nakli 

Kalp hastalıkları temel olarak acil ve önceliği olan hastalıklardır. Kovid döneminde bir takım rutin ameliyatlarımızı yürütebildik ama bir hasta grubu var ki, onlar konusunda ciddi bir şekilde çaresiz kaldık. Onlar kalp yetmezliği hastalarıdır. İleri evre kalp yetmezliği hastalarının en seçkin tedavi yöntemi kalp nakli ameliyatıdır. Kalp nakli ameliyatlarında biz ne yazık ki beyin ölümü gerçekleşmiş vericiye ihtiyaç duyuyoruz. Kovid döneminde genel olarak verici konusunda kısıtlı sayıda vericiyle bu ameliyatları gerçekleştiriyorduk. Yıllık 85-90 civarında hastamıza vericiden aldığımız kalpleri naklederek şifa verebiliyorduk. Kovid döneminde bu sayı 15-20’ye kadar indi. Verici sayısında ciddi
azalma oldu. Türk toplumu yardım konusunda çok hassas. Olay organ bağışına geldiği zaman
aynı hassasiyeti göremiyoruz.

(Visited 6 times, 1 visits today)