Akciğer kanserinde immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi ölüm riskini azaltıyor

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından düzenlenen uluslararası kongrede iki kür kemoterapinin yanında immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi edilen akciğer kanseri hastalarında 2 yılın sonunda total sağ kalım açısından ölüm riskinin yüzde 28 azaldığı belirtildi. 

Kongrede paylaşılan araştırma sonuçlarına göre, 2 kür kemoterapiyle birlikte verilen iki etken maddeli bir immüno-onkolojik kombinasyonunun, dört kür kemoterapiye kıyasla sürdürülebilir genel sağ kalım gösterdiği vurgulandı.

Tüm dünyadan onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve bazı kanser klinik çalışmalarının ilk kez açıklandığı ASCO Kongresi’nde, kanser türlerinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanakları ele alındı.

ASCO kongresine katılarak çalışmaları yakından takip eden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, yaptığı açıklamada, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen hastaların büyük çoğunluğunun uzun vadede hastalığa yenik düştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

”Kanseri erken kontrol altına almaya yardımcı olma amacıyla tasarlanan bir klinik çalışmanın Faz 3 sonuçlarında; immüno-onkolojik (vücudun kendi bağışıklık sisteminin kansere karşı savaşmasını sağlayan ilaçlardan oluşuyor) kombinasyon ve sadece iki kür kemoterapi ile tedavi edilen hastaların iki yıllık takibinin sonunda dört kür kemoterapiye kıyasla ilerlemesiz ve genel sağ kalım oranlarında sürdürülebilir iyileşmeler kaydedildi. Daha kısa süreli kemoterapi ile elde edilen bu sonuç hastalarımız ve bizler için umut vadeden, önemli bir gelişme.” 

İki kür kemoterapinin yanında immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi edilen hastalarda iki yılın sonunda genel sağkalım açısından ölüm riskinin yüzde 28 azaldığını belirten Prof. Dr. Yeşim Eralp, şöyle devam etti:

“Sonuçları açıklanan araştırmaya göre; immüno-onkolojik kombinasyon ile iki kür kemoterapi alan hastaların yüzde 38’inin iki yılın sonunda hayatta kaldığını gördük. Buna karşın sadece kemoterapi alan hastalarda bu oran yüzde 26 olarak gözlendi. İlave takiplerle birlikte ortanca genel sağ kalımın ise ikili immünoterapi kombinasyonuyla 15,8 ay; yalnızca kemoterapi ile de 11 ay olduğu tespit edildi.”

ASCO kongresinde bir başka Faz 3 immüno-onkolojik kombinasyon çalışmasının dört yıllık sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı. 

Kongrede immüno-onkolojik kombinasyon tedavisinin dört yıllık takibinin ardından total sağ kalımda daha uzun süre ve etkileyici yanıtlar alındığını; sadece akciğer kanserinde değil pek çok farklı tümör tipinde de faydalarının sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Yeşim Eralp, şunları dile getirdi:

“İlgili Faz 3 klinik çalışma ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bir immünoterapi kombinasyonunun etkinliği için ciddi bir kanıt oluşturuyor. Hekimler olarak amacımız, kansere bağlı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam eden akciğer kanserini tedavi ederken hastaların yaşam süresini uzatabilmektir. Bu veriler, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmekte ne kadar ilerleme kaydettiğimizi gösterirken bu ikili immünoterapi kullanımının birinci basamak tedavi seçenekleri arasındaki önemini de vurguluyor.”

(Visited 11 times, 1 visits today)