Uzmanlar uyarıyor, ”Okula gitmek istemeyen çocukla pazarlığa girmeyin”

Okula uyum sürecinde çocuğa zaman tanınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu sürecin yaklaşık 1 ya da 1,5 ayı bulduğuna dikkati çekiyor.  ”Okula gitmek istemeyen çocukla pazarlığa girilmemeli” diyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, okula uyum ve bu sürecin sağlıklı şekilde atlatılmasına yönelik önerilerde bulundu.

”Çocuğa zaman tanıyın”

Çocuklarda okula gitme zamanı yaklaştığında huzursuzluk, ağlama, içe ve dışa yönelik saldırganlık, sinirlilik, baş ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık gibi tepkiler de ortaya çıkmaktadır. Okulda ise içe kapanma, ağlama, etkinliklere katılmama, sınıfa girmek istememe, akranlarına karşı saldırganlık, öğretmene ya karşı gelme ya da aşırı yakınlık kurma gibi davranışlar gözlenebilir.

Okul öncesi dönemde ise uyum sorunu yaşayan çocukların annelerinden ayrılmak istememe, tüm gün ağlayarak kapıda veya pencerede bekleme, annesini de okulda yanında tutmaya çabalamak gibi davranışlar sergilediği görülmektedir. Uyum sorunu yaşayan çocuklarda görülen geceleri alt ıslatma, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, sindirim sistemi bozukları da yaşamı olumsuz şekilde etkileyecektir.

Okula başlama döneminde çocukların okula uyum sağlama süreçleri için çocuğa zaman tanımalıdır. Bu süreç yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreyi kapsasa da okul ortamı, çocuğun okula hazır oluşu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacıyla değişiklik gösterebilir.

Okula uyumu etkileyen faktörler arasında en önemlisi…

Okula uyumu etkileyen faktörler arasında en önemlisi, ebeveyn tutum ve davranışlarıdır. Okula uyum sağlamamanın nedeni olarak okul ve akranlarıyla olan ilişkilerden çok, onlara bakım veren kişilerden anneden ayrılma endişesinin de etkisi olmaktadır.

Aile içerisinde demokratik bir tutumun olduğu, kararların birlikte ve gerekçeleriyle açıklanarak alındığı, belirli kuralların olduğu ve sorumluk alarak yetişen çocukların, okula ve yeni ortamlara daha kolay uyum sağladığı ve olumlu arkadaşlıklar kurduğu gözlenmektedir.

Ailelerin okula başlayacak çocuklarına yeni yaşantısıyla ilgili bilişsel düzeyine uygun açıklamalar yapması uygun olacaktır. Çocuğun okula gitmek ve evden ayrı kalmakla ilgili kaygıları olacağından, sorularına doğru ve gerçekçi cevaplar verilmelidir.

Okula gitmek istemeyen çocukla kesinlikle pazarlığa girmemeli, okula gittiği takdirde çeşitli vaatlerde bulunulmamalıdır.

Okul ve öğretmen hakkında aile içerisinde olumsuz ifadeler kullanmamaya özen göstermelidir. Kimi zaman anne ve babanın kendi olumlu deneyimlerinden bahsetmeleri de sürece yardımcı olmaktadır.

Uyum sürecinin uzadığı durumlarda profesyonel bir destek alınması çocuk, aile ve okul açısından süreci kolaylaştıracaktır.

(Visited 52 times, 1 visits today)