TTB: Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisi yeniden düzenlenmeli

Açıklamada, hekimler ve sağlık emekçilerinin yoksullaştığı ve geçinemez hale geldiği belirtilerek, ”Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenleme yapılmalıdır. Aylık gelirde performans ücretinin payı yüzde 10-15’i geçmemelidir” ifadesine de yer verildi.

(Visited 4 times, 1 visits today)