Stres, ”fibromiyalji hastalarının yüzde 70’inde” şikayetleri artırıyor

Fibromiyalji, son yıllarda adı sıkça duyulan bir hastalık. Nedenini ortaya koymak için 50 yıldan fazladır çok sayıda araştırma yapılıyor. Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları, genetik aile öyküsü, fiziksel ya da duygusal travma gibi pek çok sebep hastalığa yol açabiliyor. Ancak, fibromiyalji hastalarının yüzde 70’e yakını stresle birlikte şikayetlerinin arttığını belirtiyor. Araştırmalara göre,  fibromiyaljiye depresyonun eşlik etme sıklığı yüzde 28,6- 70 arasında değişiyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, fibromiyalji sendromuyla ilgili bilgiler verdi.

Kadınlarda daha çok görülüyor

Fibromiyalji sendromu, ırk ayrımı yapmaksızın her yaş ve cinsiyette görülmekle beraber sıklıkla kadınları etkiliyor. Her 10 hastadan 8 veya 9’unu kadınlar oluşturmaktadır.

Bu faktörler fibromiyaljiye yol açıyor

Fibromiyalji sendromunu ortaya çıkaran etkenleri belirlemek amacıyla 50 yıldan fazladır çok sayıda araştırma yapılıyor. Son yıllarda da bu çalışmaların sayısında ciddi bir artış görülüyor. Ancak maalesef henüz tam olarak etiyolojisi yani niye olduğu anlaşılamadı.

Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları, genetik aile öyküsü, fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı, kişinin kendine yönelik yüksek beklenti düzeyinin olması, iş odaklı yaşam, mükemmeliyetçilik, gevşeyememe ve hayattan zevk alamama, duygulanımsal ve kişiler arası çatışmaları inkar etme, öfke ve düşmanlık duygularıyla başa çıkamama, bağımlılık ve bakım gereksinimi gibi çocuksu ihtiyaçlar, fiziksel ya da duygusal travma yaşanmış olması, fibromiyaljiye yol açıp, belirtilerin kötüye gitmesine neden olabiliyor.

Stres şikayetleri artırıyor

Stres, fibromiyaljiF belirtilerinin ortaya çıkmasında ve kötüleşmesinde etkili. Fibromiyalji hastalarının yüzde 70’e yakını, stresle şikayetlerinin arttığını bildiriyor. Hastalarda psikiyatrik rahatsızlıkların birlikteliğine yine yüzde 70’e varan oranlarda rastlanıyor. Yapılan araştırmalar, fibromiyaljiye depresyonun eşlik etme sıklığının yüzde 28,6 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda olduğunu ortaya koyuyor. Travma sonrası stres bozukluğu, disosiasyon bozukluğu, anksiyete bozuklukları, uyku bozuklukları ve somatoform bozukluklar da fibromiyalji hastalarında görülebilen diğer psikiyatrik hastalıklardır.

Tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekiyor

Tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Fibromiyalji hastaları teşhis için romatoloji, algoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına başvurabilirler. Ancak stres faktörleri, ruhsal travma gibi psikolojik faktörler veya uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların birlikteliğinde, sürece psikiyatri uzmanının da dahil olması gerekiyor.

Hangi terapiler?

Depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullandığımız bazı antidepresan ilaçların, bilişsel davranışçı terapinin ve EMDR tekniğinin hem stresin ve kronik ağrı yakınmalarının azaltılmasında, hem de eşlik eden psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesinde etkili olduğu biliniyor.

Ağrıyla olumlu başa çıkma yöntemlerinin güçlendirilmesi ve olumsuz başa çıkma yöntemlerin belirlenerek azaltılması, fizyolojik uyarılmayı azaltmak için gevşeme eğitimi verilmesi, ağrı davranışına yönelik çevresel tepkileri düzeltme, ağrı kesici ilaçların kullanımını azaltarak fiziksel aktivite düzeyini artırma, fibromiyaljide görülen kronik ağrı yakınmalarının tedavisinde kullanılan önemli davranışçı yaklaşımlardır.

(Visited 10 times, 1 visits today)