Skolyozda erken teşhis fayda sağlar mı?

Omurganın kendi ekseninde dönerek kıvrılması ve yana doğru eğriliği olarak tanımlanan skolyoz,  günümüzde her 100 ergenlik dönemi kız çocuktan 3’ünün karşılaştığı bir sorun. 

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay,  omurga eğriliğinin en sık olarak ergenlik çağında ortaya çıktığına, büyüme devam ettikçe eğriliklerin de ilerlemeye devam  ettiğine işaret etti.

”Skolyozda erken teşhis fayda sağlamaz mı?”

Özellikle ergenlik büyüme atağı sırasında, 2-3 aylık dönem içerisinde hafif ve orta sınırlarda olan eğrilikler, orta ve ileri düzeylere ulaşınca, tedavi zorlaşabiliyor. Ve  tek çözüm füzyon cerrahi tedavisi oluyor

”Skolyozda erken teşhis fayda sağlamaz” inanışı yanlış. Bu düşünce, günümüzde artık geçerli olmayan korsenin başarısız olduğu düşüncesine ve tek tedavinin füzyon cerrahisi (omurların vida ve çubuklarla birbirine sabitlenmesi ve bu bölgede hareketin ve büyümenin ortadan kaldırılması) olduğuna dair kanaate bağlı olarak gelişmiştir.

Ancak son yıllardaki veriler, erken başlanan ameliyat dışı tedavilerle (korse ve skolyoza özgü fizik tedavi egzersizleri) eğriliklerin, kontrol altına alınabildiğini göstermiştir.

Ayrıca füzyonsuz omurga cerrahisi (bant ile gerdirme; vertebral body tethering, VBT) giderek yaygınlaşmaktadır. Bantla gerdirme tekniğinin başarısı uygun hasta seçimi ve ideal zamanda uygulamaya bağlıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı erken teşhisin önemi giderek artmaktadır. Erken tanı, daha fazla fizyolojik tedavi yöntemlerine olanak sağlamaktadır.

(Visited 15 times, 1 visits today)