Kur düzenlemesi ithal ilaçlara erişimde sıkıntılara neden oldu

Eczacılar ithal ilaç temininde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Temmuz 2022 tarihi itibari ile Euro kuru 7,86 TL olarak güncellenirken, mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’nde belirlenen Euro kuru günümüz şartlarının çok altında kaldığından ithal ilaçların temininde sıkıntılar yaşanıyor.

Eczacılar, kur ayarlamalarından kaynaklı fiyat değişiklikleri ve yeni ruhsat alan özellikle biyoteknoloji ürünü ilaçlar nedeniyle 4. ve 5. kademe ilaçların sayısı her yıl biraz daha arttığını ve eczacı karının günden güne eridiğini söylüyor.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Saymanı Ecz. Ümit Ferzan Özgörür,  ithal ilaç teminindeki sıkıntıyı şöyle açıkladı:

“İlaç Fiyat Kararnamesi diğer bir adıyla, Beşeri Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ve Tebliğ, Türkiye’de orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının belirlenmesindeki yöntemi açıklayan, eczacı ve depocu kar oranlarını belirleyen kararnamedir. İlk olarak 1984 yılında yayınlanan bu kararname ile eczacı kar oranı sabit yüzde 25 olarak belirlenmiş, daha sonra 2001 yılında yapılan değişiklik ile birlikte bu oran yerli ilaçlar için yüzde 25’te kalırken ithal ilaçlar için yüzde 20’ye çekilmiştir. 2009 yılındaki İlaç Fiyat Kararnamesi sonrası ise eczacı kar oranları şu şekilde belirlenmiştir; 0-100 TL arası yüzde 25, 100-200 TL arası yüzde 16, 200 TL üzeri yüzde 12.

İlaç Fiyat Kararnamesinde son olarak geçen hafta yapılan değişiklik ile, ilaç firmalarının depoya satış  fiyatı üzerinden KDV hariç eczacı kar oranları ise; 0-200 TL arası yüzde 28, 200-400 TL arası yüzde 18, 400 TL üzeri yüzde 13 olarak düzenlenmiştir.”

14 Şubat 2004 tarihinden itibaren uygulanan referans fiyat uygulaması ile her yıl Avrupa Birliği ülkeleri arasında bakanlıkça belirlenen 5 ülkedeki (Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz) ürün fiyatları referans alınarak Avrupa’daki en ucuz ilaç fiyatı Euro kuru
üzerinden tespit edildiğini belirten Özgörür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlaç Fiyat Kararnamesi’nde 2004 yılında güncel Euro kuru 1,63 TL olarak belirlenmiş, temmuz 2022 tarihi itibari ile ise Euro kuru 7,86 TL olarak güncellenmiştir. 2004 yılında belirlenen Euro kuru günün koşullarına uygunluk gösterirken mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’nde
belirlenen Euro kuru ne yazık ki günümüz şartlarının çok altında kalmaktadır. Bu sebeple ithal ilaçların temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Fiyat kararnamesinin yayınlandığı 2004 yılından geçen hafta yapılan düzenlemeye kadar kademeler arası geçiş rakamları değişmemiştir. Kur ayarlamalarından kaynaklı fiyat değişiklikleri ve yeni ruhsat alan özellikle biyoteknoloji ürünü ilaçlar nedeniyle 4. ve 5. kademe ilaçların sayısı her yıl biraz daha artmış ve eczacı karı günden güne erimiştir.

2002 yılında 113 milyon adet olan reçete sayısı günümüzde 400 milyon adedi aşmış ve eczanelerin iş yükü yüzde 200’den fazla artmıştır. Bu dönemde eczaneler çalışan sayısını en az 2 katına çıkartmış, sundukları hizmeti sürdürebilmek amacıyla işletme sermayelerini artırmış ve ciddi bir finansal yükün altına girmişlerdir.

Eczane gelirlerini olumsuz etkileyen bir başka faktör ise kararname gereği veya SGK tarafından uygulanan kamu kurum iskontosu düzenlemelerinden kaynaklı fiyat düşüşlerinden oluşan zararlardır. Eczanelerin bu zararları firmalar tarafından karşılanmamaktadır. Ayrıca kararname gereği yapılan fiyat güncellemelerinin yılda bir defa uygulanıyor olması değişiklik öncesi çoğu firmanın kısıtlı ürün sevkiyatı nedeniyle hastaların ilaca erişiminde ve eczane ekonomilerinde sorun yaratan çok önemli başka bir etkendir. Bu sorunun kalıcı çözümü için 4. ve 5. kademe ilaçlara uygulanan eczacı kar oranlarının artırılması ve İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki kademelerin öncelikle günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve her yıl periyodik olarak enflasyon oranında güncellenmesi gerekmektedir.”

(Visited 8 times, 1 visits today)