“Kronik bir hastalığım var, hayatımı nasıl daha iyi hale getirebilirim?”

Kronik bir hastalıkla başa çıkmak bazen zor olabiliyor. Hayatının uzun bir dönemini hastalıkla, hastalığın gerektirdiği önlem ve tedavilerle geçirirken psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabiliyor.

Liv Hospital Psikiyatri Kliniği Koordinatörü Doç. Dr. Çiğdem Dilek Şahbaz, kronik hastaların takibinde dikkat edilmesi gerekenleri ve “psikolojik destekli programlar” hakkında şu bilgileri verdi.

Yardım istemekten çekinmeyin

“Kronik bir hastalığım var ve hayatımı nasıl daha iyi hale getirebilirim?” diye soranların atabileceği en önemli adım, başa çıkamayacaklarını hissettikleri anda yardım istemeleridir. Erken harekete geçmek, kronik hastalığın etkilerini anlamaya ve onunla yaşamaya yardımcı olacaktır. Stresi yönetmeyi öğrenmek, hayata olumlu, fiziksel, duygusal ve ruhsal bir bakış açısı sağlayacaktır. 

Amaç kronik hastaların yaşam kalitesini yükseltmek 

Kronik hasta takibinde en önemli yaklaşım; bedensel, zihinsel, duygusal ve psikososyal olarak karşılanamamış ihtiyaçlar nedeniyle günlük hayatı bozulanları destekleyici bir ortamda kapsamlı değerlendirmek ve tedavi sağlamaktır.

Bu ihtiyacın öneminden yola çıkarak oluşturulan klinikte amaç; sağlık sonuçlarını en iyi hale getirmek, stresle etkili bir şekilde ba şaçıkmak ve duygusal direnci artırmak için beceri ve davranışları güçlendirmek. 

Destekleyici, özenli ve yapılandırılmış bir yaklaşım

Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Bundan da yola çıkılarak oluşturulan programlar bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek için güçlü yönlerini ve kaynakları birleştirmesine, genel refahını iyileştirmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Destekleyici, özenli ve yapılandırılmış bir yaklaşım, hastaların semptomlarını azaltmalarına, kaybettikleri özgüvenlerini yeniden kazanmasına ve daha yüksek işlevsellik düzeyine ulaşmasını amaçlıyor. Program genel olarak, kronik hastalıklara sahip bireylerin işe dönmelerine, günlük aktivitesine devam etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Sadece hastaya değil hasta yakınlarına da destek

Türkiye’de bir ilk olarak projelendirilen “Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği” yüksek kaliteli, kişiye özel, davranışsal ve psikolojik sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kronik hastalıklarda, stres yaşamla ilgili duyguları şekillendirebilir ve tıbbi tedavinin önünde bir engele dönüşebilir. Ayrıca aile üyeleri de yakınının kronik sağlık sorunlarından etkilenir, ilişkiler yıpranır ve zaman içinde kayıplar başlayabilir. Kronik bir hastayı tedavi etmedeki ilk adım, programı tamamlamada kişisel hedeflerini belirlemek için eksiksiz bir medikal ve psikososyal değerlendirmeyi beraber yapmaktır.

(Visited 7 times, 1 visits today)