Kanserli çocuklar Covid-19’a karşı korunuyor

Biyoteknoloji firması Amgen, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) kanser tedavisi gören çocukların Covid-19’dan etkilenmemeleri için hazırladığı Umutlu Kutu hijyen paketlerinin dağıtımına katkıda bulundu.

Biyoteknoloji şirketi Amgen Türkiye, Covid-19 salgınında ‘Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ (KAÇUV) tarafından yürütülen Umutlu Kutular projesinde yer aldı. Kanser tedavisi gören 58 çocuğa ve ailelerine temel kişisel hijyen ürünlerinden oluşan Umutlu Kutu-Hijyen Paketi dağıtımı ile Covid-19’e karşı koruma hedeflendi.

Amgen ve Gensenta çalışanlarından oluşan Gönlü Sorumlular ekibi ise Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “KAÇUV ile sürdürdüğümüz bu anlamlı proje ile bir yandan kanser tedavisi gören çocuklarımızı salgından korumayı hedeflerken diğer yandan hastalıkta erken teşhisin önemi konusunda farkındalık yaratacak çalışmalara katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. 

(Visited 6 times, 1 visits today)