İtalya’da koronavirüsten ölen 12 bini aşkın hasta değerlendirildi

Reklamlar

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 12 bin 550 hastanın bilgileri yayımlandı.

Ölenlerin 8 bin 603’ü erkek, 3 bin 947’si kadın. Yaşamını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 80. Kovid-19 tanısı alan tüm hastaların yaş ortalaması da 62.

En düşük ölüm vakası 6 ile 20-28 yaş arasında gerçekleşirken, 80-89 yaş arasındaki ölüm sayısı 5 bin 29 olarak gerçekleşti.

Yaşamını yitiren 1.102 Kovid-19 hastasının altta yatan ana hastalıkları sırasıyla, hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı, atrial fibrilasyon ve kronik böbrek yetmezliği olarak belirlendi.

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 12 bin 550 hastanın bilgileri yayımlandı.

Ölenlerin 8 bin 603’ü erkek, 3 bin 947’si kadın. Yaşamını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 80. Kovid-19 tanısı alan tüm hastaların yaş ortalaması da 62.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
”1- Hastalığın en çok etkilediği ülkelerden İtalya ile ilgili 20 Mart 2020’de Kovid-19 nedeni ile yaşamını kaybeden 3 bin 200 hastanın verisini paylaşmıştım. 2 Nisan 2020’de, yaşamını kaybeden 12 bin 550 hastanın bilgileri yayınlandı, bilgilerini özetlemeye çalıştım.

2-Yaşamını kaybedenlerin tamamı rt-PCR ile SARS_CoV_2 (Kovid-19) pozitif saptanan hastalar. Verileri paylaşırken 20 Mart 2020 verileri ile de kısmen karşılaştırmaya çalışacağım.

Reklamlar

3-Bir önceki raporda olduğu gibi yaşamını kaybeden hastaların büyük bölümü Lombardia bölgesinde (n=7600, %60.6), takip edenler Emilia-Romagna (%13.7) ve Piemonte (%7.0) bölgeleri.

4-Kovid-19 nedeni ile yaşamını kaybedenlerin 8 bin 603’ü erkek, 3 bin 947’si kadın. Erkek/Kadın oranı 2.17 gibi ciddi düzeyde erkekler aleyhine (bu oran 20 Mart’da da 2.39 idi.)

5-Yaşamını kaybedenlerin ortanca yaşı 80 yıl (IQR 73-85 yıl). Yaşamını kaybedenlerin ortanca yaşında bir değişim olmamış.

6- Hayatını kaybeden hastaların ortanca yaşı 80 iken, Kovid-19 tanısı alan tüm hastaların ortanca yaşı 62 yıl.
Yaşamını kaybeden erkeklerde ortanca yaş 78 iken kadınlarda 82 olarak belirtilmiş.

En çok ölüm 80-89 yaş arasında görüldü

7-Yaşamını kaybeden 12 bin 550 kişinin (2 hastanın yaşı belirtilmemiş) yaşlara göre dağılımı şu şekilde belirlendi:
•0-20 yaş: 0
•20-28 yaş: 6
•30-39 yaş: 29
•40-49 yaş: 110
•50-59 yaş: 179
•60-69 yaş: 1448
•70-79 yaş: 4196
•80-89 yaş: 5029
•90 ve üzeri:1251

8-Yaşamını kaybeden 12 bin 550 hastanın sadece 1.102‘sinin altta yatan hastalıklarına ait veri var. Tanı anında olguların yalnızca %2.8’inde ko-morbidite saptanmazken, %22.1’inde bir, %23.9’unda 2, %51.3’ünde ise 3 eşlik eden hastalık saptanmış (Oranlar bir önceki rapor ile benzer)
9-Yaşamını yitiren 1.102 Kovid-19 hastasının altta yatan ana hastalıkları şu şekilde belirlendi: •Hipertansiyon: 794 (%72.1) •Diyabet: 347 (%31.5) •İskemik kalp hastalığı: 302 (%27.4) •Atrial fibrilasyon: 249 (%22.6) •Kronik böbrek yetmezliği: 259 (%23.5)
10- Kanser: 188 (%17.1) •KOAH: 202 (%18.3) •Demans: 173 (%15.7) •İnme: 127 (%11.5) •Kronik karaciğer hastalığı: 45 (%4.1) (20 Mart verilerindeki oranlar ile benzer)
11- Yaşamını yitiren 12 bin 550 Kovid-19 hastasında görülen hastalık belirtileri şu şekilde belirlendi:
•Ateş: %76
•Solunum Sıkıntısı: %72
•Öksürük: %39
•İshal: %6
•Kanlı balgam: %1

Başvuruda yakınması olmayan hastalar da var 

12-Başvuru anında yakınması olmayan hasta sayısı sadece %5.9 olarak belirlendi (bu hastalar ile ilgili detay bilgi yok). Bir önceki rapor ile rakamlar çok benzer.
13-Hastaların %94.6’sı  Kovid-19 tanısı ile yatırılırken, 59 olguda yatış anında farklı tanılar (miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, inme) ile yatırılıp Kovid-19 tanısı konulmuştur.
14-Yaşamını yitiren 3 bin 200 Kovid-19 hastasında ayrıca şu klinik tablolar gözlendi:
•Akut Solunum Yetmezliği, ARDS: %96.1
•Böbrek yetmezliği: %25.0
•Kalp yetmezliği: %10.6
•Eklenen (sekonder) enfeksiyon: % 10.6
15-Bir önceki raporda olmayan veri:
Hastaların %85’ine antibiyotik, %55 antiviral, %33 kortikosteroid kullanımı, %18 olguda bu üç ilacın birlikte kullanımı. Olguların %1.9’unda tocilizumab tedavisi almış. (Tedavi ile ilgili başka bir detay verilmemiş, hangi ilaçlar?)

16-Yaşamını yitiren 12 bin 550 Kovid-19 hastasında prognoz şu şekilde:

İlk bulgunun ortaya çıkmasında yaşamını yitirmeye kadar geçen ortanca süre: 10 gün
İlk bulgudan hastaneye yatışa kadar ortanca süre 5 gün.
Hastaneye yatıştan sonra yaşamını kaybetme süresi ortanca 5 gün.

17-Yaşamını yitiren 12 bin 550 Kovid-19 hastasında dikkat çeken bazı diğer istatistikler ise şu şekilde:

50 yaşının altında yaşamını yitiren 145 kişi (%1.2). Bu rakam 20 Mart’da 36 idi.

18-Bir önceki raporda 30 yaşından genç yaşamını yitiren yok iken bu raporda yaşın 24’e gerilediği görülüyor.

19-Bu kadar yıkıcı bir salgın sürecinde bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Kovid-19 Surveillance Group üyelerinin emeklerine sağlık.

20-Not-1: 20 Mart ile 2 Nisan arasında kaybedilen hasta sayısı 4 katına çıkarken, kaybedilen hastaların özelliklerine belirgin bir değişme olmadığı görülüyor. 

21-Not-2: İtalya’da hastalık her yaş grubunda tüm hızı ile görülmeye devam ederken, yaşamını kaybedenlerin yine ileri yaş hastaları ve altta yatan hastalık ile ilişkili olduğu görülüyor. 

22-Not-3: Ülkelerin verileri arasındaki farklılıklar da belirleyici olan ülkenin demografik verileri, etkilenen bölümü, altta yatan hastalık gibi. Dolayısı ile karşılaştırmalar çok doğru olmayabiliyor.

23-Not-4: Bu raporda 20 yaşın altında yaşamını kaybeden hasta yok iken bu gün İtalya verilerine baktığımda 0-9 yaş arası 1 çocuğun yaşamını kaybettiği görülüyor ne yazık ki. 0-18 yaş arası toplam hasta oranı ise %1.5.

24-Not 5: 5 Nisan 2020 tarihinde İtalya’da Kovid-19 hasta sayısı 120 bin 290, bunların 12 bin 252’si (%10) sağlık çalışanı. 

25-Son not: İtalya son 4 gündür yoğun bakım hasta sayısında azalma bildiriyor, hastalığın Avrupa’da ki en kötü seyrettiği ülkelerden biri olan İtalya’dan umarım iyi (görece) haberler alacağız artık.

(Visited 13 times, 1 visits today)