Ergenlikte obezite beyinde hasara neden oluyor

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nce (RSNA), obezite problemi olan gençlerin beyinlerinde hasar bulgularına rastlandığı bildirildi.

Dünya Obezite Federasyonu tarafından hazırlanan ve 191 ülkenin değerlendirildiği Çocukluk Obezitesi Atlasına göre; 2020’de 5-19 yaş arasındaki obez çocukların sayısının 158 milyona ulaşacağı belirtildi. Bu rakamın 2025’te 206 milyon ve 2030’da 254 milyon olacağının tahmin edildiği açıklandı.

Yeni bir araştırma, ergenlik çağında görülen obezitenin beyne zarar verdiğini de gösterdi.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) ‘Çocukluk Obezitesi Atlası’ çalışmasında, obezite sorunu yaşayan gençlerin beyinlerinde iltihaplanma ile ilgili olabilecek hasar bulguları görüldü. Araştırmaya göre; kilo alımıyla birlikte obezitenin vücutta ve sinir sisteminde iltihaplanmayı tetikleyerek beyinde hasara yol açabileceğini iddia edildi.

Araştırmaya; yaşları 12-16 arasında değişen 59 obez tanısı almış ve 61 de normal kiloda ergen gençler katıldı. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) sonuçlarında; obez ergenlerde iştah, duygu ve bilişsel işlevlerin kontrolünden sorumlu önemli bölgelerle ilişkili beyin değişikliklerinin olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları, beyin değişiklikleri ile leptin ve insülin gibi hormonları ilişkilendirdi; ayrıca insülin ve leptin direncinin yanı sıra bir nöroiltihaplanma sürecine işaret eden inflamatuar belirteçleriyle pozitif bir ilişki bulundu.

(Visited 19 times, 1 visits today)