Dünyada kanserin tarama, tanı ve tedavisi için yıllık 1.16 trilyon dolar harcanıyor

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanserin neden olduğu hastalık ve ölümlerin yanı sıra dünya ekonomisine  de önemli bir maliyet yüklediğini belirterek, ”Dünyada kanserin tarama, tanı ve tedavisi için harcanan bütçenin yıllık 1.16 trilyon dolar olduğu hesaplanmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Yavuz Anacak,  Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin tüm ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ardından ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, bir zamanlar zengin ülkelerin hastalığı olarak bilinen kanserin artık tüm dünya ülkeleri için önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini kaydetti.

Dünyadaki kanserlerin yüzde 70’inin gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktığını, sağlık sistemlerindeki yetersizlikler ve sosyoekonomik nedenlerle de kanserden ölümlerin çok büyük çoğunluğunun bu ülkelerde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Yavuz Anacak, şöyle devam etti:

”Kanser neden olduğu hastalık ve ölümlerin yanı sıra dünya ekonomisine de önemli bir maliyet yüklemektedir. Dünyada kanserin tarama, tanı ve tedavisi için harcanan bütçenin yıllık 1.16 trilyon dolar olduğu hesaplanmaktadır. Bu maliyetin çok büyük kısmı kanserin tedavisi için kullanılmakla beraber toplumdaki yaygın kanının aksine kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Gerekli önlemler alındığında kanserlerin üçte biri önlenebilir.

Kanserin önlenmesi, tanısı ve tedavisi için ayrılan kaynaklar iyi kullanılırsa her yıl 3.7 milyon ölümün önüne geçilebilir ve kanserin neden olduğu ekonomik kayıplar da aşağıya çekilebilir. Bunun da yolu öncelikle sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam ortamı, erken tanı ve başarısı kanıtlanmış uygun tıbbi tedaviden geçmektedir.” 

Kansere yol açan nedenler neler?

Prof. Dr. Anacak, sigara, alkol kullanımı, çevresel kirleticiler, beslenme gibi faktörlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kansere yol açan önemli nedenler olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

”Tütün, tütün ürünleri ve alkol kullanımında son yıllarda devletin uyguladığı yüksek vergiler, kapalı ve toplu yaşam mekanlarında tütün ürünleri kullanımın yasaklanması olumlu adımlardır. Ancak endüstriyel kirleticiler ile mücadele henüz yeterli değildir. Özellikle son 20 yılda Türk toplumunda önemli bir sorun haline gelen obezite ise sadece kanser değil kardiyovasküler hastalıklardan, ortopedik bozukluklara dek pek çok tıbbi sorunun ana nedenlerinden birisidir ve obezite ile mücadele Türkiye’nin sağlık gündeminde ön planda olmalıdır.”

Kanser hastalarında Covid-19’a bağlı ölüm oranları yüksek 

Bu yıl Dünya Kanser Günü’nün Cocid-19 pandemisinin gölgesinde geçirildiğini belirten Prof. Dr. Yavuz Anacak, şunları söyledi:

“Son bir yılda ortaya çıkan ve tüm toplumun sağlığını tehdit eden Covid-19 virüsünün kanserli hastaları diğer tüm toplum kesimlerinden daha fazla risk altına soktuğu kısa sürede anlaşıldı. Tanıya yönelik girişimsel işlemler, tedavi için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları sırasında sağlık personeli ve diğer hastalar ile yakın temas da kanser hastalarını Covid-19 enfeksiyonuna karşı riskli hale getirmektedir. Covid-19 ile bulaşma şansızlığını yaşayan hastalar da bir yandan kanser ile mücadele ederken öte yandan Covid-19’u atlatmaya çalışıyorlar.

Kanserin yol açtığı genel düşkünlük hali ve bağışıklığın zayıflaması, ağır cerrahi operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi süreçleri de Covid-19 tanısı almış kanser hastalarını zorlamaktadır. Kanser hastalarında Covid-19’a bağlı ölüm oranları diğer tüm gruplardan daha yüksektir. Covid-19 için en yüksek riskli grupta olan kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli olması zorunludur.”

(Visited 10 times, 1 visits today)