Covid-19 aşılarının alerjik riskleri nelerdir?

Covid-19 aşılarıyla birlikte kafa karışıklığı yaşanan konulardan biri de, ”aşıların alerjik riskleri”. Türkiye’de halen uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarının alerjik riskleri nelerdir, aşıları karşı gelişen alerjik reaksiyonlar neye bağlıdır?

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ”Biontech ve Sinovac aşılarının alerjik riskleri ve aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonların neye bağlı olduğuna” ilişkin, şu bilgileri verdi.

Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyon neye bağlıdır?

Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar, genellikle aktif bileşenin kendisinden ziyade, katkı maddelerine ve aşıdaki koruyucular ve antibiyotikler gibi bileşenlere bağlıdır. Aşılar ayrıca, üretim sürecine bağlı olarak az miktarda protein içerebilir.

Biontech aşısının alerjik riskleri?

Pfizer/BioNTech aşısı için milyon doz aşı başına yaklaşık 11 vakada şiddetli alerjik reaksiyon gözlenmiştir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir raporuna göre, bu alerjik reaksiyonların yüzde 71’i aşılamadan sonraki 15 dakika içinde gelişmiş. Ve çoğunlukla (yüzde 81) bir alerji veya alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde meydana geldiği bildirilmiştir. 

Biontech aşısına karşı gelişen alerjik reaksiyonun nedeni?

Aşıya karşı gelişen alerjik reaksiyonların nedeninin, BioNTech aşısındaki mRNA’nın bozulmasını engellemek, suda çözünmesini sağlamak için kullanılan polietilen glikol (PEG) maddesine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca mRNA’nın kendisinin de alerji yapabileceği düşünülmektedir. Alerjinin nedeni PEG maddesi veya mRNA maddesine bağlı düşünülse de, bilimsel yayınlarda bu durum net olarak gösterilmemiştir. Yeni yayımlanan bir makalede, alerjik şok olarak bildirilen 4 vakanın izleminde bu durumun alerjik şok olmadığı, alerjik şoku taklit eden durumlar olduğu bildirilmiştir.

Sinovac aşısının alerjik riskleri?

Sinovac firmasının Coronavac aşısı için genelde önemli bir alerjik reaksiyon bildirilmemiştir. Alerjik döküntü ve alerjik şok riski, her aşıda olduğu gibi nadir de olsa vardır. Almanya’nın aşısı gibi ilaç alerjilerinde riskli bir aşı olmamakla birlikte, yine de alerji riski yok denilemez.

Aşı yapılan sağlık kuruluşlarında alerji riskine karşı adrenalin ilacı hazır bulundurulmaktadır. Neticede elde edilen veriler az sayıda aşı uygulamalarının raporudur. BioNTech firmasının aşısında bulunan polietilen glikol maddesi bu aşıda olmadığı için, alerji gelişme riski daha azdır denilebilir.  Çin aşısının içeriğinde koruyucu madde bulunmamaktadır. Aşı içeriğinde disodyum hidrojen fosfat, alüminyum hidroksit, sodyum dihidrojen fosfat, sodyum klorür yardımcı madde olarak bulunmaktadır. Bu maddelere karşı alerji öyküsü olanlara aşı yapılmaması gerekir.

(Visited 13 times, 1 visits today)