Aile hekimlerinden, yeni aşı takvimi için Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Okul çağı aşı takvimi ve aşıların uygulama yeri değiştirildi. Buna göre, aşılar aile hekimliği birimlerinde uygulanacak.  İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Demir,  okul çağı aşı uygulaması kararlarının, gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.  Dr. Demir, aile sağlığı merkezlerine randevu zorunluluğu getirilmesini istedi. Demir’e göre,  İstanbul’da 900 birim, ülke genelinde ise 3 bin 500’e yakın birimde aile sağlığı çalışanı bulunmuyor.

 

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yeni aşı şemasının aile hekimliklerinde uygulanabilirliğinin ancak Sağlık Bakanlığının bazı adımlar atmasıyla mümkün olacağını kaydetti. Dr. Demir, yaptığı açıklamada, şunları söyledi.

Okul çağı aşı takvimi ve aşı uygulama yeri

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen bir yazıyla, okul çağı aşı takvimi ve aşıların uygulanma yeri değiştirildi.  Buna göre, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48’inci  ayına girmiş tüm çocuklara  KKK ve DaBT-İPA aşıları aile hekimliği birimlerinde uygulanacaktır. 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156 ay) girmiş tüm çocuklara Td aşısı aile hekimliği birimlerinde uygulanacak.  Bu uygulamaya 1 Temmuz 2020 tarihinde başlanacaktır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan  çocukların KKK aşısı 2’inci dozu ve DaBT-İPA aşısı, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde 1. sınıfta uygulanacaktır.

Türkiye’nin 0-14 yaş nüfusu 18 milyon üstü  

Mevcut şartlarda eksiksiz ve sağlıklı aşı uygulamasının devamı ve sürdürülebilirliği açısından yeni aşı şemasının, aile hekimliklerinde uygulanabilirliği ancak Bakanlığın bazı adımlar atmasıyla mümkün olacaktır.  Zira İstanbul’da 0-14 yaş arasındaki bilinen nüfus 2.5  Türkiye çapında ise 18 milyonun üstünde.  Bir bebeğin 14 yaşına kadar sadece takvim aşılarına bakarsak 20 kez aşılandığını ve bunun için 10 kez aile sağlığı merkezine getirilmesi gerekeceğini, bunun dışında erişkin bağışıklamayı da işin içine kattığımızda,  aşılamanın tek başına aile sağlığı merkezlerinin iş yükünün büyük bölümünü alacağı-alması gerektiği ortadadır. 

Personel eksikliği 

 İstanbul’da 900 birim, ülke genelinde ise 3 bin 500’e yakın birimde aile sağlığı çalışanı yoktur. Bu eksikliğin sonuçları dikkate alınmalı, bu eksiklik hızla giderilmelidir.

Birim başı 3 bin 600-3 bin 800 arasındaki kayıtlı nüfus hızla düşürülmeli. 

Sağlıklı aşı depolanması için Bakanlık, aile sağlığı merkezlerine ücretsiz aşı dolabı dağıtmalı.
Aşı tedariki aylık ya da on beş günlük periyotlarla değil haftalık yapılmalı.
Aşıların ulaştırılması işi tüm ülkede kesinlikle ilçe sağlık müdürlüklerince yapılmalı, aile
hekimliklerine bu iş bırakılmamalıdır.
Çocuklarına aşı yapılması için ailelere sorumluluk yüklenmeli, adli önlemler alınmalı, aşısız
çocukların okul kayıtları engellenmelidir.
 Aşı reddi veya aşıya gelmeme gibi sorunlar kamunun sorunu olmalı, bu nedenle aile
hekimliklerinin ücretlerinden performans kesintisi yapılmamalıdır. 
 Aşıların yapılma aralıkları mevcut bilimsel verilere göre düzenlenmelidir. Daha önce 4-6 yaş
aralığında yapılan  KKK ve DaBT-İPA’nın bu yazıyla  48’inci ayda yapılması gerektiği şeklinde
oluşan algı düzeltilmeli, aile sağlığı merkezlerine aşılama için toplu başvuru uygulamasına izin
verilmemelidir.
 Çocuklar randevu alarak aile hekimlerine başvurmalı, okul izlemleri de bu aşı takvimine uygun şekilde yeniden düzenlenmeli, gereksiz tekrar başvuruların sayısı azaltılmalıdır.
 Aile Hekimliğinde sözleşme dönemi sonrası eklenen işlere dair ek ödeme verilmelidir.
 Mobili olan birimler için ulaşım konusunda coğrafi engellere yönelik çözümler üretilmeli.
 Kayıtlı hastaların gerçek iletişim bilgileri aile hekimliklerine verilmelidir. Beyana dayalı kayıt
alınmamalıdır.
Günlük poliklinik sayılarımız kısıtlanmalı. 
Sağlık Raporları angaryası aile hekimliklerinden alınmalı.
 Aile sağlığı merkezlerinde randevu zorunluluğu getirilmelidir.

(Visited 13 times, 1 visits today)