Aile hekimleri ”Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin geri çekilmesini istiyor

Aile hekimleri, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin bir an önce geri çekilmesini istedi.  

Aralarında AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu), ASEF (Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu), Genel Sağlık İş Sendikası, AHESEN (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası), BDS (Birlik Dayanışma Sendikası), TAHUD (Türkiye Aile Hekimlik Uzmanlık Derneği) ve Türk Sağlık Sen üyelerinin yer aldığı aile hekimleri,  “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” ile ilgili yeniden düzenlenmesi istenen maddeleri ve tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi.

Yapılan basın açıklamasında, aile hekimliği çalışanlarının gerek anne bebek ölümlerinin azaltılması, gerek bebeklik dönemi aşılarındaki yüzde 98’in üzerinde başarıları ile halkın sağlığını, geleceğini güvence altına almaya devam ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

”Pandemi döneminde Aile Hekimliği çalışanları kendilerine yeterince kişisel koruyucu malzeme verilmemesine, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimliği çalışanlarına, mesleğini yaparken hayatını kaybeden asker, polis, itfaiye, öğretmen gibi çalışanlara sağlanan şehitlik payesi hakları verilmemesi ve meslek hastalığıyla ilgili illiyet bağı aranmasına, Covid-19 olan arkadaşlarından hasta oldukları günler için ücret kesilmesine, polikliniklerini hiçbir şekilde kapatmadan, esnek çalışma sistemine dahil olmadan, il idarelerinin bütün mobing ve baskılarına rağmen mesleklerine olan sadakat nedeniyle bütün bu süreci yönetemeyen beceriksiz yöneticilerin tersine büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmışlardır.

5 yıldır masada olan, her geçen yıl hak kayıplarının görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiyle vaatlerle hak kayıplarını gidereceği söylenen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 30 Haziran’da yayımlanmıştır.

Salgın döneminde sağlık çalışanlarının motivasyonu daha ne kadar düşürülebilir derken çıkan yönetmelik Aile Hekimliği çalışanlarının aklıyla alay etmektir.

Yönetmelik değişikliği ile Aile Hekimliği çalışanlarının statüsünü İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirmiş, kölelik sistemine taşımıştır. Yeni yönetmelik aynı zamanda Aile Hekimlerinin haklarını savunan tüm Aile Hekimliği çalışanlarına basına demeç ve sosyal medyada ceza verme tehdidinde bulunmuştur. Hukuk devletinde bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”

”Aile Hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir”

Açıklamada, yönetmelikle il sağlık müdürlüklerine ”padişah hükmünde” sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkilerin, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verildiği iddia edilerek, sözleşmenin bazı maddelerin insan haklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu da dile getirildi.

Aile Hekimliği çalışanlarının yaptıkları özverili çalışmaya salgında da devam ettiği kaydedilen açıklamada, son 6 ayda Aile Hekimliği çalışanlarının 33 milyon Covid-19 aşısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

”Aile Hekimliği çalışanları 10 yıldır yüzde 60 gelir kaybı yaşamış özlük haklarını kaybetmiştir. Bütün itirazlara, başvurulara, görüşmelere rağmen 2015’de bizzat Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da kabul ettiği kayıp dahi yerine konulmamıştır. Son çıkan yönetmelikte kronik hastalık tarama ve takibi, bütün aile hekimliği hizmetleri performansa dayandırılmıştır. Üzerine de günde 600 bin aşı yapılırken, ortalama bir aile hekimliği birimine ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yılda 5 bin ile 10 bin ek tarama verilip, yüzde 40 oranında yapılmadığında aylık 1000-1500 lira arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır.

Aile sağlığı çalışanı açığı tüm ülkede yüzde 15 oranında devam ederken, hasta sorumluluğu yokken, teknik ve eğitim alt yapısı olmadan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul etmiyoruz.

Ödeme ve sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve bu yönetmelikte imzası, payı olan beceriksiz tüm bürokratlar görevden alınmalıdır.”

(Visited 9 times, 1 visits today)