22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML) Farkındalık Günü

Yavaş seyirli ama kötü huylu kronik bir kan hastalığı olan ve toplumda kan kanseri olarak bilinen hastalıklardan birisi olan Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hastalığı her yaşta görülebilmekle birlikte daha çok orta yaş grubunda ortaya çıkıyor.

Güncel tedavilerle Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hastalığı artık diyabet veya yüksek tansiyon hastalıklarında olduğu gibi iyi takip ve tedaviye uyum koşullarında son derece yüz güldüren, hasta ve hekimi mutlu eden bir seyir izlemekte.

Hastalık bazen hiçbir belirti olmaksızın rutin bir kan sayımında lökosit denilen beyaz kan hücre sayısının yüksekliği ile tesadüfen teşhis edilir. Bunun dışında halsizlik veya dalak büyümesi ve onun sebep olduğu karında şişkinlik, karın sol üst kısmında ele gelen bir şişlik gibi belirtilerden yola çıkarak yapılan incelemelerle teşhis ediliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Soysal, hastalık hakkında bilgi verdi:

Yavaş seyirli ama kötü huylu kronik bir kan hastalığı olan Kronik Miyeloid Lösemi (KML), beyaz kan hücrelerinin bir tipi olan miyeloid hücrelerin aşırı çoğaldığı bir hastalıktır. Kemik iliğinde üreyen bu hücreler; kanda, dalakta ve bazen diğer organlarda birikir. Hastalık belirtileri bu değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.

Uzun süre kronik seyreden KML, tedavi edilmediğinde veya tedaviye yanıt vermediğinde, yıllar içinde de olsa, hızlı bir evreye geçip akut lösemiye dönüşme potansiyeline sahiptir.

Halsizlik, kilo kaybı, karında şişlik önemli belirtiler arasında

Hastalık bazen hiçbir belirti olmaksızın rutin bir kan sayımında lökosit denilen beyaz kan hücre sayısının yüksekliği ile tesadüfen teşhis edilir. Bunun dışında halsizlik veya dalak büyümesi ve onun sebep olduğu karında şişkinlik, karın sol üst kısmında ele gelen bir şişlik gibi belirtilerden yola çıkarak yapılan incelemelerle teşhis edilir.

Teşhisin çoğunlukla hastalığın kronik evresinde konulabildiğini belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Soysal, şunları dile getirdi:

“Az sayıda da olsa gecikmiş ve hızlı seyir kazanmış ya da akut lösemiye dönüşmüş halde başvuran hastalarımız da oluyor. Bu grup hastalar belirgin halsizlik, solukluk, kilo kaybı, çok büyük dalak, kemik ağrıları, ateş gibi belirtiler sergiler. Hatta günlük işlerini dahi yapamayacak halde, genel durumları bozulmuş durumda hekime başvuranlar olabiliyor.

Orta yaşlı erkeklerde daha sık görülüyor

KML tüm lösemilerin yaklaşık %15’ini oluşturur. Erkeklerde daha sık görülen bu hastalık, her yaşta görülebilirse de hastaların çoğunluğu orta yaş dönemlerindedir. Dünya genelinde ülkeden ülkeye hafif farklılıklar olabilmekle birlikte, bir yılda yeni teşhis edilen olgu sayısı toplumdaki her yüz bin kişide iki veya daha az olacak şekildedir. Bu kadar seyrek ortaya çıkmakla birlikte toplumda KML tanılı hasta sayısı son yirmi yılda giderek artıyor. Bunun nedeni ise güncel tedeavilrle KML hastalarının uzun yaşam sürelerine kavuşmuş olmalarıdır.

Nuray Özger

(Visited 161 times, 1 visits today)