Türkiye, DSÖ’ye göre salgında en ileri aşamada

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye’de Covid-19 salgınının geldiği aşamanın, Dünya Sağlık Örgütünün kıstaslarına göre en ileri aşamada olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisinde son 14 günde, Türkiye’nin günlük hasta sayısının en çok olduğu ülkeler arasında yer aldığı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

”Böylesine yüksek hasta sayısı ve ölümler, salgının önceki dönemlerinde görülmemiştir. Ülkemizde Covid-19 salgının geldiği aşama, Dünya Sağlık Örgütünün salgının ağırlığı ve sağlık sisteminin kapasitesine göre yaptığı derecelendirmeye göre en ileri aşama olan 4. aşamadır. 

Yani, salgının kontrolsüz bir şekilde yayıldığı ve sağlık sisteminin salgının yükünü karşılamakta zorlandığı bir durum söz konusudur.  Bu aşamada salgının toplumda yayılımının azaltılmasının çok zor olması beklendiğinden tüm kısıtlamaların daha sıkı bir şekilde uygulanması önerilmektedir.”

Bu sıkı kısıtlamaların, gereken tüm bölgelerde ve mümkün olan en kısa süre uygulanmasının tavsiye edildiğine işaret edilen açıklamada, olgu takibinin güçlendirilmesi, acil eylem plan ve uygulamalarının hazırlanması, gelinen aşamadaki risklerin topluma doğru şekilde anlatılarak kişisel önlemlere uyumun artırılması gibi her aşamada yapılması gerekenlere ek olarak, şu önlemlerin de alınmasının tavsiye edildiği vurgulandı:

– Kişilerin evde kalması ve ev halkı dışındaki insanlarla sosyal teması sınırlandırması,

– Kritik işlerde (sağlık, gıda, vb.) çalışanların, maksimum destek ve güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla çalışmaya devam etmesi,

– Kritik olmayan işlerin kapatılması veya uzaktan çalışmaya geçilmesi,

– Yüz yüze eğitimin devam ettirilebilmesi için tüm seçeneklerin dikkate alınması, eğer bu mümkün değilse, yüz yüze temasın sınırlandırılması için çalışılması, (Eğitim kurumlarının kapatılması, sadece başka alternatif olmaması halinde düşünülmelidir. Özellikle kalabalık sınıfların olduğu okullarda pandemi kurallarına uyum sağlanamayacaksa yüz yüze eğitim durdurulabilir.)

– Tüm bakım evleri ve huzur evlerinde enfeksiyon riskini azaltabilmek için, ziyaretlerin yasaklanması gibi sıkı tedbirlerin gündeme alınması.”

Açıklamada, salgının Türkiye’de bu aşamaya gelmesinin en önemli nedeninin, salgın yönetiminde, özellikle birinci dalgadan sonraki dönemde, bilimsel önerilerin yeterince dikkate alınmaması olduğu belirtilerek, ”Toplum olarak gelinen noktadan en az zararla kurtulabilmemiz için bir an önce bilimsel öneri ve gerçeklere kulak verilmesini, salgın yönetiminin sadece bilimsel verilerle yürütülmesini ve bilimsel önerilerin daha fazla geciktirilmeden acilen uygulanmasını öneriyoruz” ifadesine yer verildi.

(Visited 7 times, 1 visits today)