Covid-19 ile ilgili bilimsel yayınlar için “Sağlık Bakanlığı İzni”nin kaldırılması istendi

Tıpta uzmanlık derneklerince, Covid-19 ile ilgili bilimsel yayınlar için “Sağlık Bakanlığı İzni” şartının kaldırılması istendi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, ortak bir açıklama yaparak, ”derneklerimiz üyelerince ürettiğimiz bilimsel verilerin, bilimsel çalışmalarda, ulusal[...]